Arctic Group

Media Relations

Christian wiebel M FU4s Et Wzo unsplash

Brand strategy

Our brand identity is made up of what our brand says, what our values are, how we communicate our product, and what we want people to feel when they interact with us. Essentially, the brand identity is the personality of our business and the promise to our customers. During the Arctic journey the story has become many separate stories. Through our brand strategy we have taken the uniqueness of our history and identity to deliver one Arctic story.

If you have questions regarding our brand and design manual, please email us.

Press photos

Please use the following link to access our press photo library

Arctic logo bank

Please use the following link to download our logo types.

  1. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Mars 2024

    Mars ble en bra børsmåned internasjonalt, og det var bredde i oppgangen med alle sektorer i S&P500 og nær alle sektorer på Oslo Børs og i Norden opp. En god måned også for kreditt, med stigning i DNBs Nordiske High Yield indeks og fall i kredittpåslagene både i USA og Europa. Sentralbankene signaliserte reduserte forventninger til fremtidige rentekutt, og ble mer tydelige på når første rentekutt kommer. Markedet priset som følge inn færre rentekutt enn tidligere.

Contact us

Sindre Fjaertoft

Sindre Fjærtoft

Head of Communication

Heidi Lindvall CU

Heidi Lindvall

Content Manager