Markedskommentar september 2023

Norsk oppgang drevet av energi

Historisk er september svakeste måned i aksjemarkedet, og denne måneden var intet unntak. Nordiske VINX benchmark falt med -1,7 % (målt i NOK), MSCI World falt med -4,4 %, og amerikanske S&P 500 falt med -4,9 %. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med +2,8 % og nådde ny ‘all-time high’, løftet av aksjer innen olje og energi. Blant sektorene i Norden var energi og kommunikasjonstjenester inkludert telekom på topp, mens kraftforsyning og eiendom kom på bunn. I USA var tema i markedet bl.a. renteoppgang, streik ved bilfabrikkene, og budsjettforhandlinger. 

Lange renter steg mer enn korte renter i september. Rentekurven ble dermed mindre ‘invertert’, ikke ved at korte renter falt, men ved at lange renter steg. Dette indikerer at markedet tror på renter som er ‘higher for longer’, men også mindre sannsynlighet for svak økonomisk vekst. Amerikansk årlig BNP-vekst for 2. kvartal ble rapportert til 2,1 %. Amerikansk 10-årig statsrente hoppet fra 4,1% til 4,6%. Norsk 10-årig statsrente steg fra 3,8 % til 4,0 %, mens 3 måneders NIBOR-rente var flat på 4,7 %. 

  Riksbanken i Sverige og Norges Bank hevet renten. Som forventet hevet Norges Bank med 25 basispunkter til 4,25 %. Mer uventet var det at renten «trolig» heves ytterligere 25 basispunkter i desember. Og banken skriver at «trolig vil det være behov for å holde renten oppe en god stund fremover». Svenske Riksbanken hevet også renten med 25 basispunkter til 4,0 %, og rentebanen viser at den kan komme til å heves ytterligere. Norske og svenske kroner stryket seg med 2-3 % mot euro i september. I USA holdt FED styringsrenten uendret, mens ECB økte med 25 basispunkter. 

Kredittmarkedet hadde en OK måned. I sum steg DNBs nordiske høyrenteindeks med 0,6 % i september. Obligasjoner spreadet litt inn i Norge og i Europa, men spreadet noe ut i Sverige og i USA. Energi og shipping er fremdeles relative vinnere, mens eiendom er utfordrende. Aktiviteten i det nordiske obligasjonsmarkedet er høy, med mange nye utstedelser. 

Oljeprisen steg, mens andre råvarer var mer blandet. Saudi Arabia og Russland annonserte tidlig i september at de vil fortsette sine produksjonskutt ut året; dette inkluderer Saudi Arabias ekstrakutt på 1 million fat per dag. Brent olje for desember-levering steg fra 86 til 92 dollar per fat. Matvarepriser som hvete, ris og soyabønner falt med -5-6 % i september. Metallpriser var mer blandet, med 8 % oppgang for aluminium, 1 % oppgang for jernmalm, mens gull falt med nesten -5%.

Latest news

 1. Arctic Asset Management -

  CymaBay to be acquired by Gilead Sciences for USD 4.3 billion

  An investment in CymaBay Therapeutics by both Arctic Aurora LifeScience and Biotech Select is bearing fruit today, as the liver disease specialist has agreed to be acquired by Gilead Sciences for USD 4.3 billion, or USD 32.5 per share, representing a 26.5% premium to last Friday's close, while the stock has returned 35.4% this year.

 2. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar Januar 2024

  Rente- og inflasjonsutvikling, råvarepriser og geopolitisk uro i Midøsten stjal overskriftene i januar. Det globale aksjemarkedet har startet det nye året i positivt terreng, særlig drevet av forventninger om lavere renter og en myk landing for økonomien. 

 3. Arctic Asset Management -

  Arctic Midt i Måneden - 2024 Forvalterspesial

  Vi åpner 2024 med Arctic Midt i Måneden – Forvalterspesial! Hvordan ser forvalterne på markedet for 2024, hvor ser de best avkastningspotensiale, og hvordan har de posisjonert porteføljene til de respektive Arctic-fondene?