Månedskommentar Juni 2023

Aksjemarkedene så en sideveis utvikling i Norden i juni mens store teknologiaksjer bidro til solid oppgang for USA og verdensindeksen. Ny optimisme innen kunstig intelligens bidro til at Nasdaq ledet an for både juni og første halvår (+32%). Halvlederselskapet NVIDIA ventes å være blant de fremste til å kapitalisere på kunstig intelligens og har vært vinneren med en oppgang på 189% hittil i år. Første halvår var det beste på Nasdaq siden 1983.

De syv største selskapene i S&P 500, som alle kan karakteriseres som teknologiselskaper, utgjør nå ca. 28% av S&P 500-indeksen og er også dominante i verdensindeksen. For indeksinvestoren, som ønsker en diversifisert portefølje, utgjør dette en konsentrasjonsrisiko. Konsensus av analytikere forventer de samme selskapene, de største i verden, å vokse resultatene med nesten 30% årlig over de neste 3-5 årene. Forventningene har gjort at selskapene handler til en gjennomsnittlig P/E på 2023e og 2024e på henholdsvis 53x og 35x. Multiplene trekkes betydelig opp av Amazon, NVIDIA og Tesla, mens Apple, Microsoft, Alphabet (Google) og Meta (Facebook) handles til mer edruelige multipler med gjennomsnittlig P/E i 2023e og 2024e på henholdsvis 28x og 24x. Kan store talls lov gjøre det vanskelig å møte markedets forventninger framover?

I Norden (MSCI Nordic) gikk aksjer innen energi, syklisk konsum og kraft sterkest i juni. Energi steg som følge av sterkere olje og gasspriser, med tungvekter Equinor opp 10%. De svakeste sektorene var helse, materialer og kommunikasjonstjenester. Innen kommunikasjonstjenester kom Viaplay med et betydelig negativt resultatvarsel som bidro til at aksjen falt -71% i juni.

I forkant av rapporteringssesongen har flere selskaper sendt ut betydelige resultatvarsler. De aller fleste av disse har vært negative, hvorav enkelte med påfølgende sterkt negative kursreaksjoner.

Preliminære PMI’er er forventet å ha svekket seg i juni med global PMI ned til 52.9. Den fortsetter å vise en betydelig forskjell mellom industri (manufacturing) og tjenester, der industri-PMI holder seg under nøytralgrensen på 50. Lønnsveksten holder seg på sterke nivåer. I USA viser Atlanta Feds siste lønnsvekstundersøkelse 6,0% vekst, riktignok på negativ trend.

Konsumpriser i den vestlige verden fortsetter på høye nivåer med noe blandet utvikling etter at energi- og matpriser (i USD) har falt tilbake, mens prisveksten i servicenæringer holder seg sterk. Den amerikanske konsumprisindeksen falt til en årstakt på 4,0% i mai og forventes å ha falt ytterligere i juni. Kjerne-KPI falt til 5,3%. I Norge steg både KPI og kjerne-KPI til 6,7%, over forventning.

Norge hevet styringsrenten med 50 bp til 3,75% og økte rentebanen til en topp på 4,25%, der videre hevinger er ventet i august og september. Med KPI fortsatt nær 10% hevet Riksbanken renten 25 bp til 3,75% og hevet rentebanen til en topp på 4,05%. I USA holdt Fed renten uendret på 5,00-5,25% men løftet rentebanen videre og kommuniserte et fortsatt haukete syn.

Etter at stimulansetiltak økte pengemengden i den vestlige verden voldsomt under pandemien så har den siste tids innstrammende pengepolitikk gjort at pengemengdeveksten har kommet kraftig ned. Veksten i pengemengdeaggregatet M2 har i Norge falt til en marginal positiv årsvekst mens den er ned -0,5% siste tre måneder. I USA er pengemengden (M2) ned -4% år-over-år. Sterk negativ pengemengdevekst er ytterst sjelden og har vært forbundet med kraftig tilbakegang i økonomien.

Lange statsrenter steg i juni. Amerikanske, tyske, norske og svenske tiårsrenter steg med hhv 19 bp, 11 bp, 32 bp og 25 bp til hhv 3,8%, 2,4%, 3,6% og 2,5%. De amerikanske og norske rentekurvene er inverterte og rentemarkedet signaliserer dermed resesjon. En fallende rentekurve gjør det vanskelig for banker, som låner ut langt og finansierer seg kort, å yte profitable lån, noe som begrenser tilgangen på kreditt.

I kredittmarkedene fortsatte DNB Markets’ nordiske høyrenteindeks sin sterke utvikling og var opp 0,5% i juni og 5,5% i første halvår. Shipping og oljerelatert virksomhet ledet an mens eiendomssektoren var klart svakest. Internasjonalt så vi europeiske og amerikanske Investment Grade-kredittpåslag falle tilbake.

Energi ledet an blant råvarene i juni. Naturgassprisen fortsetter å være volatil, men fikk en rekyl i juni etter svak utvikling det siste året. Oljeprisen steg etter at etterspørselen for olje fra Asia viste styrke og OPEC kommuniserte videre produksjonskutt. I USA er oljelagrene på meget lave nivåer og flere indikatorer tilsier en stram tilbudsside framover. Blant basemetallene steg kobber, sink og jernmalm mens aluminium falt tilbake. Matråvarene hvete, ris og soyabønner styrket seg i juni mens mais falt tilbake.

Den norske kronen styrket seg mot euro, dollar og gull i juni etter å ha svekket seg betydelig de første fem månedene av året.

Etter et sterkt første halvår i finansmarkedene ønsker vi våre kunder en riktig god sommer.

Tabell Juni

Latest news

 1. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar Oktober 2023

  Geopolitisk uro i Midtøsten preget nyhetsbildet i oktober, men markedsutviklingen kan antakelig forklares vel så mye av økte langrenter i USA, der aksjer og eiendom stadig får en høyere alternativavkastning å måle seg mot. Det nordiske aksjemarkedet steg marginalt (i NOK) under måneden mens Oslo Børs fondsindeks, S&P 500 (i USD) og verdensindeksen falt tilbake.

 2. Arctic Asset Management -

  Multibillion dollar deal for antibody-drug conjugates

  Late October 19, the Japanese pharmaceutical company Daiichi Sankyo and US based Merck, both holdings in Arctic Aurora LifeScience, announced a licensing and co-development agreement for three of Daiichi’s drug candidates. The transactional details reveal one of the most value-rich collaboration agreements in the industry’s history. Daiichi will receive a USD 4bn upfront cash payment from Merck and potentially an additional USD 1.5 billion in the next 12-24 months pending development progression of two the drugs. In addition, each drug comes with USD 5.5bn commercial milestones or potentially USD 16.5 billion in aggregate. Except for Merck taking a lion share of initial R&D costs, the companies will then split global expenses and profits equally between them apart from Japan where Daiichi retains all rights.

 3. Arctic Asset Management -

  Arctic Midt i Måneden - Fullt trøkk på renter

  Ser vi rentetoppen, eller er det den klassiske «toppen før toppen» vi skimter? – og hvilke investeringsgrep kan man ta for å tjene mest mulig på høye renter, lengst mulig?

  Det er fullt trøkk når Albert Collett får besøk i studio av Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic Securities, og Trond Tømmerås, renteforvalter i Arctic Asset Management.

 4. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar september 2023

  Historisk er september svakeste måned i aksjemarkedet, og denne måneden var intet unntak. Nordiske VINX benchmark falt med -1,7 % (målt i NOK), MSCI World falt med -4,4 %, og amerikanske S&P 500 falt med -4,9 %. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med +2,8 % og nådde ny ‘all-time high’, løftet av aksjer innen olje og energi. Blant sektorene i Norden var energi og kommunikasjonstjenester inkludert telekom på topp, mens kraftforsyning og eiendom kom på bunn. I USA var tema i markedet bl.a. renteoppgang, streik ved bilfabrikkene, og budsjettforhandlinger.

 5. Arctic Asset Management -

  Markedkommentar august 2023

  Det nordiske aksjemarkedet steg (i NOK) i august hovedsakelig som følge av 17% oppgang for tungvekteren Novo Nordisk, som vekter rett i underkant av 20% i Vinx-indeksen. Oslo Børs fondsindeks, S&P 500 og verdensindeksen falt alle noe tilbake.