Markedskommentar Mars 2024

En sterk måned for risikoaktiva

Mars ble en bra børsmåned. Fondsindeksen på Oslo Børs steg med 4,5 % og den Nordiske VINX indeksen steg med 5,5 % (målt i norske kroner). Globalt steg amerikanske S&P 500 med 3,1 % mens verdensindeksen MSCI World steg med 3,4 % (målt i lokal valuta).  

Det var bredde i børsoppgangen i mars. I USA var det oppgang for samtlige sektorer i S&P 500. Energi var beste sektor etterfulgt av kraftforsyning, materialer og finans. Dette kommer etter en lang periode med meravkastning for teknologi og kommunikasjonstjenester, drevet av god inntjening og mulighetene innen kunstig intelligens. Også på Oslo Børs og i Norden var det bred børsoppgang med nær alle sektorer i grønt. I Norden ble eiendom, helse og energi beste sektorer i mars.  

Nok en god måned for kreditt. DNBs Nordiske High Yield indeks steg med 1,1 % i mars. Kredittpåslagene falt i USA og i Europa. I Norden har det vært god netto tegning i rentefond. Dette har gitt god likviditet og muligheter for bedriftene å finansiere i seg i obligasjonsmarkedet. Svenske eiendomsobligasjoner har hatt særlig god utvikling. 

Markedene priser inn færre rentekutt, og sentralbankene blir mer tydelige på når første rentekutt kommer. Ved rentemøte i mars skrev den svenske Riksbanken at styringsrenten trolig kan senkes i mai eller juni, dersom inflasjonsutsiktene holder seg fordelaktige. Svenske (og norske) kroner svekket seg på beskjeden. Svensk inflasjon (CPIF) falt til 2,5 % i februar mot Riksbankens mål om 2 %. Norges Bank gjorde bare marginale endringer i sin rentebane i mars. Prognosen indikerer at styringsrenten blir liggende på 4,5 % til høsten, før den gradvis avtar. På pressekonferansen sa sentralbanksjef Wolden Bache at renten mest sannsynlig kan kuttes i september. For Eurosonen sa ECB-president Lagarde på sin pressekonferanse at det er god progresjon mot inflasjonsmålet, men at man trenger mer data. Man vet «litt mer» i april og «mye mer» i juni. Markedet tolker dette som rentekutt i juni fra den europeiske sentralbanken. I USA har kommunikasjonen vært mer blandet fra FED-sjefen og hans guvernører. Siste datapunkter på inflasjon var ikke like tydelige. FED skriver de trenger «greater confidence» på at inflasjonen faller varig til målet om 2 % før renten kuttes. Markedet priser nå inn betydelig færre rentekutt enn da året startet. Ved starten av 2023 priset markedet inn 1,75 % lavere styringsrente i USA ved starten av 2025, mens markedet nå priser inn 0,85 % lavere styringsrente ved starten av 2025. 

Kronen svekket seg. Svenske kroner svekket seg med 2,7 % og norske kroner svekket seg med 1,9 % mot amerikanske dollar i mars. Medvirkende årsaker kan være signaler om tidligere rentekutt i Sverige og fortsatt usikkerhet rundt tidslinjen for rentekutt i USA. Lange statsrenter falt litt denne måneden. Norsk 10-års stat falt til 3,6 % fra 3,8 %. Amerikansk 10-års stat falt til 4,2 % fra 4,3 %. 

Oljeprisen tok fart i mars. Brent-oljen steg til 87 dollar per fat fra 81 ved utgangen av februar. En forventet bygging av globale oljelagre i 1. kvartal har i stor grad uteblitt. Dette indikerer bedre fysisk balanse i oljemarkedet. Metallpriser som kobber og aluminium steg med henholdsvis 4 % og 5 % i mars, mens jernmalm for Kina-levering falt med 16 %. Prisene på mais og soya steg i mars, men har vært fallende siste halvannet år. Andre matvarepriser viste blandet utvikling; prisen på ris falt, mens kakaoprisen steg betydelig etter svak høsting i Vest-Afrika.   

Global BNP-vekst har overrasket på oppsiden. Ifølge IMF var global BNP-vekst på 3,1 % i 2023, høyere enn estimatet ved inngangen til året. For 2024 forventes også en global vekst på 3,1 %. Forventningsindikatorer for industrien viser generelt en forbedring, men enkelte steder fra svake nivåer. Amerikansk industri ISM steg til 50,3 i mars, fra 47,8 i februar. Kinesisk Caixin industri PMI steg til 51,1 fra 50,9 foregående måned. Amerikanske inflasjonstall får stor oppmerksomhet. For februar var amerikansk CPI inflasjon 3,2 % år/år, opp fra 3,1 % foregående måned og marginalt over 3,1 % konsensus. Kjerneinflasjonen var 3,8%, ned fra 3,9 % foregående måned, men marginalt over 3,7 % konsensus.  

Latest news

 1. Arctic Asset Management -

  Arctic Midt i Måneden

  Arctic Global Select - Det nye fondet "alle" snakker om

  Albert Collett har fått besøk i studio av forvalter, Tone Varmann, som forteller om det nye fondet «Arctic Global Select». Et globalt og aktivt forvaltet aksjefond i samarbeid med “glokale” spesialister.

  Hør hvordan Tone bygger et globalt forvalterteam, med sektorspesialister i de mest disruptive delene av markedet som komplementerer hverandre gjennom skiftende markedsforhold. – og hvem det nye aksjefondet, Arctic Global Select, passer for.

 2. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar Mai 2024

  Aksjemarkedet hadde en positiv utvikling i mai, hvor Oslo Børs ledet an med en oppgang på 5,2% hjulpet av en bred oppgang i råvarepriser og fortsatt god fart i shipping. Globalt steg verdensindeksen målt ved MSCI World Index (NOK) med 3,9% og det amerikanske aksjemarkedet steg 4,8% (S&P 500 USD). 

 3. Arctic Asset Management -

  Biotech hitting the news

  This morning, Ulrica Slåne Bjerke, portfolio manager and CIO for our healthcare funds Arctic Aurora LifeScience and Biotech Select, was invited to Dagens Industri’s TV Börsmorgon. She commented on topics currently in focus regarding the sector, obesity stocks Novo and Lilly, falling interest rates positive for biotech, Novavax share price soaring as well as some Swedish med tech companies having an uphill day.

 4. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar April 2024

  Oslo Børs var sterkeste aksjemarked i Norden i april hjulpet av oppgang i råvarepriser, god fart i shipping og en svakere krone. Den nordiske Vinx-indeksen (i NOK) leverte også positiv avkastning. Amerikanske S&P 500 og verdensindeksen falt tilbake med motvind i økte amerikanske langrenter. Flere av de store amerikanske tech-selskapene leverte Q1-resultater bedre enn konsensus forventning og har dermed drevet mye av kursoppgangen mot slutten av måneden.