Markedskommentar Mai 2024

Gode nyheter for den norske kronen og sommerferien!

Aksjemarkedet hadde en positiv utvikling i mai, hvor Oslo Børs ledet an med en oppgang på 5,2% hjulpet av en bred oppgang i råvarepriser og fortsatt god fart i shipping. Globalt steg verdensindeksen målt ved MSCI World Index (NOK) med 3,9% og det amerikanske aksjemarkedet steg 4,8% (S&P 500 USD). Norden hadde en mer beskjeden utvikling i mai med en oppgang på 0,8% målt ved VINX indeksen (NOK), men aksjemarkedet i Norden har fortsatt hatt en høyere avkastning enn verdensindeksen så langt i år med en oppgang på henholdsvis 15% og 11%.  

I det norske aksjemarkedet (OSEFX NOK) utviklet aksjer innen energi, shipping og industri seg sterkest i mai. Flere selskaper innen oljeservice viste ved rapporteringen for første kvartal at ordreboken og aktiviteten nærmer seg toppnivåene man så under årene som ledet opp til oljekrisen i 2014. Både rater, stålverdier og marginer tikker i riktig retning som dro aksjekursene videre for sektoren. Shippingselskapene hadde nok en god måned i mai hvor flere segmenter nå opplever høye dagrater, godt drevet av en stram balanse kombinert med ineffektiviteter ved begrenset trafikk gjennom Panama- og Suezkanalen. Selskaper innen konsumvarer var eneste sektor som hadde en negativ utvikling på Oslo børs denne måneden, hovedsakelig bestående av lakseselskaper. I det Nordiske markedet bidro selskaper innen industri og finans positivt mens selskaper innen helse og forbruksvarer hadde en negativ utvikling.  

Rapporteringssesongen i Norden for første kvartal målt ved medianen for de 25 største selskapene i VINX indeksen endte på den positive siden. Inntekter og driftsresultat kom inn på linje med forventningene mens bunnlinjen var sterkere enn ventet, som bidro til at aksjekursene var opp 1% på rapporteringsdagen. Veksten i inntektene og resultatene er fortsatt positiv, men viser en klart avtakende trend år/år.  

Lange statsrenter i USA og Norge falt svakt i mai mens kortrentene holdt seg relativt stabile. Tall for kjerneinflasjonen i den amerikanske PCE-prisindeksen, som er FEDs foretrukne inflasjonsmål, viste at prisveksten hadde kommet ned til 0,2% m/m i april og 2,8% år/år. Lavere beholdning av overskuddssparing hos amerikanerne virker å ha dempet forbruket, som igjen kan tale for rentekutt i år om flere indikatorer kommer inn på samme nivå. I Eurosonen steg kjerneinflasjonen i april litt høyere enn ventet med 0,2% m/m til 2,9% år/år. Tjenesteinflasjonen steg med 0,4% m/m til 4,1%, godt over ECBs inflasjonsmål. Tyske langrenter steg svakt i mai.  

I kredittmarkedene fortsatte DNB Markets’ nordiske høyrenteindeks sin sterke utvikling med videre fall i kredittpåslagene, Indeksen var opp 0,9% i mai og 6,2% så langt i år. Kredittpåslagene i Europa falt på lik linje med de nordiske mens de økte noe i USA i mai. 

Olje- og gassprisene beveget seg i forskjellige retninger i mai, hvor oljeprisen falt 6% mens gassprisen steg 18%. Geopolitiske spenninger fra Midtøsten og Ukraina drev oljeprisen over USD90/fat i april før spenningsnivået og oljeprisen roet seg denne måneden. Usikkerheten rundt global etterspørselsvekst, særlig fra Kina, og høyere oljeproduksjon enn ventet preget også oljeprisen. Kinesisk PMI for industri økte svakt i mai, og indikerer at industrien gjør det godt som støtter oljeetterspørselen. OPEC+ forlenget produksjonskuttene sine, men planlegger å gradvise fase ut kuttene fra og med oktober i år. Europeiske gasspriser målt ved Nederlandsk TTF månedstermin steg på sterkt stigende LNG etterspørsel fra fremvoksende økonomier og problemer ved et av de største LNG-eksportanleggene i USA. Basemetallene kobber, aluminium og sink steg markant i mai før de falt mot slutten av måneden hvor kobber endte flatt mens de to sistnevnte endte litt opp. Matråvarene hvete, soyabønner og mais steg, mens ris falt noe tilbake.  

Den norske kronen styrket seg 5,9%, 4,1% og 1,2% mot henholdsvis dollar, euro og svenske kroner i mai, etter fire måneder på rad med svekkelse. Mens Riksbanken kuttet renten i mai så er det ikke ventet at Norges Bank kommer til å kutte renten før i desember i år, som kan ha bidratt til økt interesse for å kjøpe norske kroner mot svenske kroner.  

Latest news

 1. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar Juni 2024

  Aksjemarkedet hadde en positiv utvikling i mai, hvor Oslo Børs ledet an med en oppgang på 5,2% hjulpet av en bred oppgang i råvarepriser og fortsatt god fart i shipping. Globalt steg verdensindeksen målt ved MSCI World Index (NOK) med 3,9% og det amerikanske aksjemarkedet steg 4,8% (S&P 500 USD). 

 2. Arctic Asset Management -

  Arctic Midt i Måneden

  Arctic Global Select - Det nye fondet "alle" snakker om

  Albert Collett har fått besøk i studio av forvalter, Tone Varmann, som forteller om det nye fondet «Arctic Global Select». Et globalt og aktivt forvaltet aksjefond i samarbeid med “glokale” spesialister.

  Hør hvordan Tone bygger et globalt forvalterteam, med sektorspesialister i de mest disruptive delene av markedet som komplementerer hverandre gjennom skiftende markedsforhold. – og hvem det nye aksjefondet, Arctic Global Select, passer for.

 3. Arctic Asset Management -

  Biotech hitting the news

  This morning, Ulrica Slåne Bjerke, portfolio manager and CIO for our healthcare funds Arctic Aurora LifeScience and Biotech Select, was invited to Dagens Industri’s TV Börsmorgon. She commented on topics currently in focus regarding the sector, obesity stocks Novo and Lilly, falling interest rates positive for biotech, Novavax share price soaring as well as some Swedish med tech companies having an uphill day.

 4. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar April 2024

  Oslo Børs var sterkeste aksjemarked i Norden i april hjulpet av oppgang i råvarepriser, god fart i shipping og en svakere krone. Den nordiske Vinx-indeksen (i NOK) leverte også positiv avkastning. Amerikanske S&P 500 og verdensindeksen falt tilbake med motvind i økte amerikanske langrenter. Flere av de store amerikanske tech-selskapene leverte Q1-resultater bedre enn konsensus forventning og har dermed drevet mye av kursoppgangen mot slutten av måneden.