Markedskommentar Januar 2024

Høyrente fortsatte den sterke utviklingen inn i det nye året

Rente- og inflasjonsutvikling, råvarepriser og geopolitisk uro i Midøsten stjal overskriftene i januar. Det globale aksjemarkedet har startet det nye året i positivt terreng, særlig drevet av forventninger om lavere renter og en myk landing for økonomien. Verdensindeksen målt ved MSCI World Index (NOK) steg 1,8 % i januar og det amerikanske aksjemarkedet steg 1,6 % (S&P 500 USD). Det nordiske aksjemarkedet hadde også en sterk start på året med en oppgang på 2,5 % målt med VINX indeksen (NOK). Oppgangen i Norden var særlig drevet av en sterk utvikling i Danmark på 6,6 % mens det norske aksjemarkedet trakk ned med et fall på 1,5 % (OSEFX NOK).

I Norden (VINX NOK) utviklet aksjer innen helse, kraft og energi seg sterkest i januar. Innen helse hadde tungvekteren Novo Nordisk nok en sterk måned med en oppgang på 12 % etter å ha levert en sterkere enn ventet rapport for fjerde kvartal og fremoverlent guiding for 2024. De svakeste sektorene var eiendom, energi og materialer. Eiendom falt tilbake gjennom måneden etter en kraftig oppgang på slutten av fjoråret. Oppgangen var drevet av en forventning om store rentenedsettelser i 2024, mens aksjene har falt noe tilbake på modererte forventninger til rentekutt. I det norske aksjemarkedet påvirket selskaper innen materialer og energi markedet mest negativt. Spesielt opplevde Equinor og Norsk Hydro en svak utvikling som følge av nedgang i henholdsvis gass- og aluminiumsprisene. Aksjer innen konsumvarer og forbruksvarer hadde den sterkeste utviklingen.

Rapporteringssesongen for fjerde kvartal har så vidt begynt, men av de større nordiske selskapene som har rapportert gikk majoriteten av selskapene bedre enn markedet på rapporteringsdagen. En trend så langt er at selskapene leverte bedre enn forventet på EBIT mens de skuffet på inntekter, inntjening per aksje og ordreinntak.

Oljeprisen steg USD 4,67 (+6,6 %) i januar og hadde med det sin første positive måned siden september. Selv om EIAs lagerrapport var på den svake siden, viste månedsdata for november at etterspørselen fulgte den sterke økonomien markant oppover, og at lageruttakene i fjerde kvartal var på vei til å bli større enn normalt. Oljemarkedet vil sannsynligvis forbli nervøst og følsomt for overskrifter, med stor usikkerhet rundt situasjonen i Midtøsten. Gassprisen fortsatte ned 6,4 % i januar, mye på grunn av høye lagre i Europa og er ned nesten 50 % på ett år. Basemetallene aluminium og sink falt tilbake i januar sammen med matråvarene hvete, soyabønner og mais.

Situasjonen i Rødehavet, med økt risiko for Houthi-angrep, har ført til at flere shippingselskaper har stanset sine seilinger gjennom Suez-kanalen. 10 % av verdens sjøgående handel passerer gjennom Rødehavet via Suez-kanalen, og alternativ rute via Kapp det gode håp legger to uker til reisetiden som øker fraktkostnadene. Det kraftigste løftet har vi til nå sett innen container- og produkttankrater, hvor det største produkttankskipet (LR2) har doblet ratene sine siden inngangen til året. 

Norsk industriaktivitet opplevde en liten nedgang i januar, med DNB PMI som falt til 50,7, en nedgang på 0,8 poeng fra forrige måned. Til tross for nedgangen har produksjonsaktiviteten vært relativt stabil siden andre halvdel av 2023. ISM Manufacturing i USA økte til 47,4 mot forventede 47,1. “Nonfarm payrolls” slo forventningene med 216 000 nye jobber mot tidligere 173 000 og forventede 170 000. Arbeidsløsheten holdt seg uendret på 3,7 % mot forventede 3,8 %. I Eurosonen steg PMI for tilvirkningsindustrien (HCOB) til 46,6, noe som slo forventningene på 44,8. I Kina kom PMI for tilvirkningsindustrien (NBS) som forventet på 49,2, opp fra forrige 49,0.

Sentralbankene i Canada, Norge, Eurosonen, USA og Japan besluttet som forventet å holde styringsrenten uendret på henholdsvis 5,0 %, 4,5 %, 4,5 %, 5,5 % og –0,1 %. Renter på 10-årige statsobligasjoner steg med 26 bp i Norge og var svakt opp med 3 bp i USA, mens de korte rentene var svakt ned i januar. I kredittmarkedene fortsatte DNB Markets’ nordiske høyrenteindeks sin sterke utvikling og var opp med 2 %, mens oppgangen var på 0,7 % i Europa og flatt i USA. Den norske kronen svekket seg noe mot euro, dollar og SEK i januar etter en styrkelse på slutten av 2023.

Latest news

  1. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Mars 2024

    Mars ble en bra børsmåned internasjonalt, og det var bredde i oppgangen med alle sektorer i S&P500 og nær alle sektorer på Oslo Børs og i Norden opp. En god måned også for kreditt, med stigning i DNBs Nordiske High Yield indeks og fall i kredittpåslagene både i USA og Europa. Sentralbankene signaliserte reduserte forventninger til fremtidige rentekutt, og ble mer tydelige på når første rentekutt kommer. Markedet priset som følge inn færre rentekutt enn tidligere.

  2. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Februar 2024

    Bedring i makroøkonomiske nøkkeltall ga oppgang for både statsrenter og aksjemarked i februar. Den nordiske Vinx-indeksen, amerikanske S&P 500 og verdensindeksen viste god månedsavkastning, mens det norske aksjemarkedet (OSEFX i NOK) berget seg på riktig side av streken i februar. Som i 2023, var det spredning i feltet der noen få, store aksjer sto for mye av avkastningen.