Markedskommentar April 2024

Oslo Børs best i Norden!

Oslo Børs var sterkeste aksjemarked i Norden i april hjulpet av oppgang i råvarepriser, god fart i shipping og en svakere krone. Den nordiske Vinx-indeksen (i NOK) leverte også positiv avkastning. Amerikanske S&P 500 og verdensindeksen falt tilbake med motvind i økte amerikanske langrenter. Flere av de store amerikanske tech-selskapene leverte Q1-resultater bedre enn konsensus forventning og har dermed drevet mye av kursoppgangen mot slutten av måneden. I Norden (MSCI Nordic) utviklet aksjer innen kraft, materialer og kommunikasjon seg sterkest i april. Innen kraftsektoren leverte det finske fornybarselskapet Fortum kvartalsresultater over forventning med lavere enn forventet fall i driftsresultatet. De svakeste sektorene var syklisk konsum, eiendom og teknologi.

Rapporteringssesongen for første kvartal har startet på den positive siden i Norden med flere selskaper som har levert bedre, enn selskaper som har levert dårligere, enn forventet driftsresultat og bunnlinje. Majoriteten av selskaper har fått oppjustert resultatforventningene og hatt positive kursreaksjoner.

Global industri-PMI er ventet omtrent flat utvikling i april til et nivå rundt 53, som impliserer ca. 3 % BNP-vekst. Europa overrasket på oppsiden denne måneden mens USA faller noe tilbake. Konsumprisveksten holder seg på nivåer godt over sentralbankenes mål i USA og Norge. I EU og Sverige har KPI-indeksene kommet tilstrekkelig ned til at rentekutt har blitt nært forestående.

Lange statsrenter steg på sterkere makroøkonomiske nøkkeltall (inkludert inflasjon) i april. Ettersom kortrentene holdt seg relativt stabile så fortsetter rentekurvene i USA og Norge å flate ut. Høyere inflasjonstall enn forventet og økte renteutsikter bidro til at aksjemarkedene falt tilbake første del av april. Kredittpåslagene brøt sin fallende trend.

Den norske kronen fortsatte å svekke seg mot euro, dollar og gull i april.

Den amerikanske konsumprisindeksen overrasket for tredje måned på oppsiden. Hovedtallet steg 3,5 %, mens kjernen kom inn på 3,8 %. Lønnsveksten i USA viser fortsatt sterk utvikling, som gjør inflasjonen vanskeligere å få bukt med. Atlanta Feds siste lønnsvekstundersøkelse viste 4,7 % årsvekst, omtrent 2 %-poeng over nivåene før pandemien. Q1 viste en totallønnskostnadsvekst på 6,3 % mens unit labor cost steg 4,7 %. Powell sa i sin tale at gitt det sterke arbeidsmarkedet og inflasjonstakten så vil Fed holde en mer restriktiv pengepolitikk over lengre tid. Fed holdt, som ventet, renten i ro på sitt møte og markedet forventer nå ikke mer enn 1,5 kutt ila 2024. I Norge falt KPI og kjerne-KPI til hhv 4,1 % og 4,5 %, under Norges Banks og konsensus forventninger. Det var spesielt importerte varer som falt tilbake. Høy lønnsvekst, sterk økonomi, godt boligmarked, høye oljepriser og en svak krone gjør imidlertid at renteutsiktene holder seg høye og man debatterer om det i det hele tatt blir kutt i 2024.

I kredittmarkedene fortsatte DNB Markets’ nordiske høyrenteindeks sin sterke utvikling med videre fall i kredittpåslagene. Indeksen var opp 1,0 % i april og 5,3 % så langt i år. Eiendom gjorde det spesielt sterkt i april, mens finans hadde en tøffere måned. Etter betydelig fall det siste halvåret steg kredittpåslagene i Europa og USA i april.

Olje- og gassprisene beveget seg noe oppover i april. Geopolitikk påvirket også denne måneden markedet. Iran sitt angrep på Israel i starten av april drev oljeprisen over USD 90/fat før spenningsnivået og oljeprisen roet seg i andre halvdel av måneden. God fart i økonomien med økt oljeforbruk sammen med flat tilbudsvekst støtter opp under prisen. OPEC+ land opprettholder sine produksjonskutt og markedet ser mot OPEC-møtet i juni. Europeiske gasspriser steg på kaldt vær i Europa, rekordhøy LNG etterspørsel fra fremvoksende økonomier og problemer ved et av de største LNG-eksportanleggene i USA. Basemetallene kobber, aluminium og sink steg markant i april. Matråvarene hvete og ris steg, mens soyabønner og mais falt noe tilbake.

Latest news

 1. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar Juni 2024

  Aksjemarkedet hadde en positiv utvikling i mai, hvor Oslo Børs ledet an med en oppgang på 5,2% hjulpet av en bred oppgang i råvarepriser og fortsatt god fart i shipping. Globalt steg verdensindeksen målt ved MSCI World Index (NOK) med 3,9% og det amerikanske aksjemarkedet steg 4,8% (S&P 500 USD). 

 2. Arctic Asset Management -

  Arctic Midt i Måneden

  Arctic Global Select - Det nye fondet "alle" snakker om

  Albert Collett har fått besøk i studio av forvalter, Tone Varmann, som forteller om det nye fondet «Arctic Global Select». Et globalt og aktivt forvaltet aksjefond i samarbeid med “glokale” spesialister.

  Hør hvordan Tone bygger et globalt forvalterteam, med sektorspesialister i de mest disruptive delene av markedet som komplementerer hverandre gjennom skiftende markedsforhold. – og hvem det nye aksjefondet, Arctic Global Select, passer for.

 3. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar Mai 2024

  Aksjemarkedet hadde en positiv utvikling i mai, hvor Oslo Børs ledet an med en oppgang på 5,2% hjulpet av en bred oppgang i råvarepriser og fortsatt god fart i shipping. Globalt steg verdensindeksen målt ved MSCI World Index (NOK) med 3,9% og det amerikanske aksjemarkedet steg 4,8% (S&P 500 USD). 

 4. Arctic Asset Management -

  Biotech hitting the news

  This morning, Ulrica Slåne Bjerke, portfolio manager and CIO for our healthcare funds Arctic Aurora LifeScience and Biotech Select, was invited to Dagens Industri’s TV Börsmorgon. She commented on topics currently in focus regarding the sector, obesity stocks Novo and Lilly, falling interest rates positive for biotech, Novavax share price soaring as well as some Swedish med tech companies having an uphill day.