Arctic Midt i Måneden - Resultatsesong og markedsreaksjoner

Resultatsesongen er straks i mål, og Albert Collett har fått besøk i studio av forvalter Sindre Sørbye og analytiker Arild Huitfeldt for å oppsummere resultatene i de nordiske markedene.

Sammen tar de et dypdykk i norske energiselskaper der de ser på «de tre store», Equinor, Aker BP og Vår Energi, og reaksjon i markedet da disse la frem tallene. Shipping fortsetter å prege overskriftene, og med sterke fundamentale forhold innen flere shippingsegmenter, kombinert med utfordringer knyttet til Panama- og Suez-kanalen, ser forvalterteamet mange spennende investeringsmuligheter. Avslutningsvis må vi en tur innom forsvars- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen, som fortsetter å levere solide tall, og god avkastning for flere av Arctics fondsporteføljer.

Dette er hovedtemaene i månedens utgave av Arctic Midt i Måneden – episoden kan ses på våre nettsider eller høres der du ellers finner dine podcaster.

Latest news

  1. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Mars 2024

    Mars ble en bra børsmåned internasjonalt, og det var bredde i oppgangen med alle sektorer i S&P500 og nær alle sektorer på Oslo Børs og i Norden opp. En god måned også for kreditt, med stigning i DNBs Nordiske High Yield indeks og fall i kredittpåslagene både i USA og Europa. Sentralbankene signaliserte reduserte forventninger til fremtidige rentekutt, og ble mer tydelige på når første rentekutt kommer. Markedet priset som følge inn færre rentekutt enn tidligere.

  2. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Februar 2024

    Bedring i makroøkonomiske nøkkeltall ga oppgang for både statsrenter og aksjemarked i februar. Den nordiske Vinx-indeksen, amerikanske S&P 500 og verdensindeksen viste god månedsavkastning, mens det norske aksjemarkedet (OSEFX i NOK) berget seg på riktig side av streken i februar. Som i 2023, var det spredning i feltet der noen få, store aksjer sto for mye av avkastningen.