Arctic Midt i Måneden - 2024 Forvalterspesial

Vi åpner 2024 med Arctic Midt i Måneden – Forvalterspesial!

Hvordan ser forvalterne på markedet for 2024, hvor ser de best avkastningspotensiale, og hvordan har de posisjonert porteføljene til de respektive Arctic-fondene?

I studio har Albert Collett besøk av Trond Tømmerås og Vegard Kjølhamar (Arctic Return, Arctic Nordic Investment Grade og Arctic Nordic Corporate Bond), Alexander Larstedt Lager og Arild Huitfeldt (Arctic Norwegian Equities), Sindre Sørbye og Kay-Erik Mamre-Johansen (Arctic Norwegian Value Creation og Arctic Nordic Equities), og Ulrica Slåne Bjerke (Arctic Aurora LifeScience og Arctic Aurora Biotech Select).

Opptak torsdag 18.januar, lengde 26 minutter.

Latest news

  1. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Mars 2024

    Mars ble en bra børsmåned internasjonalt, og det var bredde i oppgangen med alle sektorer i S&P500 og nær alle sektorer på Oslo Børs og i Norden opp. En god måned også for kreditt, med stigning i DNBs Nordiske High Yield indeks og fall i kredittpåslagene både i USA og Europa. Sentralbankene signaliserte reduserte forventninger til fremtidige rentekutt, og ble mer tydelige på når første rentekutt kommer. Markedet priset som følge inn færre rentekutt enn tidligere.

  2. Arctic Asset Management -

    Markedskommentar Februar 2024

    Bedring i makroøkonomiske nøkkeltall ga oppgang for både statsrenter og aksjemarked i februar. Den nordiske Vinx-indeksen, amerikanske S&P 500 og verdensindeksen viste god månedsavkastning, mens det norske aksjemarkedet (OSEFX i NOK) berget seg på riktig side av streken i februar. Som i 2023, var det spredning i feltet der noen få, store aksjer sto for mye av avkastningen.