Månedskommentar Juli 2023

Fondsindeksen på Oslo Børs steg med 3,1% i juli, mens den nordiske VINX indeksen falt med -3,8% (målt i norske kroner). Eiendom ble sterkeste sektor i Norden, mens sektorene teknologi, forsyning og helse falt. I Norge bidro energisektoren til oppgang, med 1,1% poeng kontribusjon til markedsoppgangen på 3,1%. Resultatsesongen har så langt vært blandet målt mot forventningene. Særlig selskaper innen materialsektoren har levert svakere tall enn forventet i Norden. Ute i verden fortsatte det amerikanske aksjemarkedet oppgangen. S&P 500 indeksen i USA steg med 3,1%. 
 

Nordisk kreditt fortsatte den positive trenden i juli, i et ellers sedvanlig stille sommermarked. DNBs nordiske high yield indeks steg med 0,6%. Korte renter fortsatte opp. 3-måneders NIBOR rente steg fra 4,37% til 4,68% denne måneden. Lange statsrenter steg noe. Amerikansk 10-årig statsrente økte fra 3,83% til 3,96%. Norsk 10-årig statsrente steg fra 3,66% til 3,85%. 

Amerikansk inflasjon for juni falt til 3,0% år/år. Dette var ned fra 4,0% foregående måned. Kjerneinflasjonen er høyere, 4,8%, men lavere enn forventede 5,0% og ned fra 5,3% foregående måned. Den amerikanske sentralbanken økte renten med 25 bp til 5,25-5,50% og den europeiske sentralbanken økte renten med 25 bp til 3,75%. Både FED og ECB sier det kan være mulig med videre renteøkninger, men at dette vil være «data dependent» - avhengig av utviklingen i økonomiske data. 

Norske kroner styrket seg i juli, med 6% mot amerikanske dollar og 5% mot euro. En årsak til kronestyrkelsen kan være at Norges Bank er mer tydelig på videre renteøkninger enn FED og ECB. Norges Bank sier man "mest sannsynlig" setter renten videre opp i august, og ser for seg at styringsrenten kan øke til 4,25% (fra 3,75% i dag). 

Olje og metallpriser steg i juli, mens de fleste matpriser falt. Brent oljepris steg fra 75 til 86 dollar per fat. Prisene på jernmalm, aluminium og kobber steg med henholdsvis 2%, 4% og 6%. Prisene på soya, mais og ris falt med henholdsvis -5%, -6% og -13%. Hveteprisen steg derimot med 11%. Det ble brudd i kornavtalen mellom Russland og Ukraina denne måneden. 

Faren for resesjon synes noe mindre. Amerikansk BNP-vekst for 2. kvartal ble 2,4% annualisert, og BNP-vekst i eurosonen ble 0,6% år/år. Begge deler var bedre enn forventet. International Monetary Fund (IMF) økte i juli anslagene for global økonomisk vekst med 0,2% poeng til 3,0%. Utsiktene for USA, Europa og Japan ble oppjustert, mens Kina ble holdt uendret.   

Makrotall fra Kina fortsetter å komme inn på den svake siden. BNP-vekst for 2. kvartal endte på 6,3% år/år mot 7,3% forventet. Konsumprisindeksen for juni endte på 0% mot +0,2% forventet. En artikkel i Wall Street Journal meldte at «Deflation Looms in China as Rebound Loses Steam». Innkjøpssjefindeksen PMI industri for juli kom inn på 49,3, den fjerde måneden på rad som indikerer kontraksjon (under 50). PMI tjenester kom inn på 51,5, ned fra 53,2 i juni. Politbyrået, kommunistpartiets høyeste beslutningsorgan, annonserte tiltak for å støtte eiendomssektoren, og den nasjonale reformkommisjonen offentliggjorde initiativer for å få fart på konsumet i landet. 

Latest news

 1. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar Oktober 2023

  Geopolitisk uro i Midtøsten preget nyhetsbildet i oktober, men markedsutviklingen kan antakelig forklares vel så mye av økte langrenter i USA, der aksjer og eiendom stadig får en høyere alternativavkastning å måle seg mot. Det nordiske aksjemarkedet steg marginalt (i NOK) under måneden mens Oslo Børs fondsindeks, S&P 500 (i USD) og verdensindeksen falt tilbake.

 2. Arctic Asset Management -

  Multibillion dollar deal for antibody-drug conjugates

  Late October 19, the Japanese pharmaceutical company Daiichi Sankyo and US based Merck, both holdings in Arctic Aurora LifeScience, announced a licensing and co-development agreement for three of Daiichi’s drug candidates. The transactional details reveal one of the most value-rich collaboration agreements in the industry’s history. Daiichi will receive a USD 4bn upfront cash payment from Merck and potentially an additional USD 1.5 billion in the next 12-24 months pending development progression of two the drugs. In addition, each drug comes with USD 5.5bn commercial milestones or potentially USD 16.5 billion in aggregate. Except for Merck taking a lion share of initial R&D costs, the companies will then split global expenses and profits equally between them apart from Japan where Daiichi retains all rights.

 3. Arctic Asset Management -

  Arctic Midt i Måneden - Fullt trøkk på renter

  Ser vi rentetoppen, eller er det den klassiske «toppen før toppen» vi skimter? – og hvilke investeringsgrep kan man ta for å tjene mest mulig på høye renter, lengst mulig?

  Det er fullt trøkk når Albert Collett får besøk i studio av Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic Securities, og Trond Tømmerås, renteforvalter i Arctic Asset Management.

 4. Arctic Asset Management -

  Markedskommentar september 2023

  Historisk er september svakeste måned i aksjemarkedet, og denne måneden var intet unntak. Nordiske VINX benchmark falt med -1,7 % (målt i NOK), MSCI World falt med -4,4 %, og amerikanske S&P 500 falt med -4,9 %. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med +2,8 % og nådde ny ‘all-time high’, løftet av aksjer innen olje og energi. Blant sektorene i Norden var energi og kommunikasjonstjenester inkludert telekom på topp, mens kraftforsyning og eiendom kom på bunn. I USA var tema i markedet bl.a. renteoppgang, streik ved bilfabrikkene, og budsjettforhandlinger.

 5. Arctic Asset Management -

  Markedkommentar august 2023

  Det nordiske aksjemarkedet steg (i NOK) i august hovedsakelig som følge av 17% oppgang for tungvekteren Novo Nordisk, som vekter rett i underkant av 20% i Vinx-indeksen. Oslo Børs fondsindeks, S&P 500 og verdensindeksen falt alle noe tilbake.