Arctics sjeføkonom om rentehevingen: – Dette var overraskende

– Jeg hadde ventet at Norges Bank skulle holde styringsrenten uendret, sier Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic.

Stein Bruun 2
Stein Bruun er overrasket over rentegrepet fra Norges Bank.

På forhånd hadde Bruun og Arctic pekt på at den svake kronekursen var en usikkerhet som kunne føre til renteheving:

– Og kronekursen er åpenbart en viktig årsak, kanskje den aller viktigste. Norges Bank har hevet anslaget for importert inflasjon for neste år betydelig, nettopp som følge av svak kronekurs. I tillegg påpeker de at lønnsveksten fortsatt er høy, sier han. 

Venter minst to rentekutt i 2024

Norges Bank har riktignok senket anslaget sitt for neste års lønnsvekst marginalt, til 5 prosent. Slik sett ligger de fortsatt over de 4,5 prosentene som egne undersøkelser indikerer, ifølge Bruun.

– Dessuten er anslaget for innenlandsk inflasjon det neste året nedjustert, noe som tydeliggjør den svake kronekursens effekt.

– Vi tror at Norges Bank sitt anslag for gjennomsnittlig kjerneinflasjon på 4,8 prosent i 2024 er for høyt. Derfor venter vi fortsatt at det kommer minst to rentekutt neste år. Jeg mener risikoen er høyere for tre rentekutt enn bare det ene rentekuttet som Norges Bank legger til grunn, sier Bruun.

Latest news

  1. Arctic Securities -

    Leading market share for Arctic

    Arctic had the largest market share in NOK High Yield bonds – and the second largest market share in Nordic and Norwegian High Yield bonds overall for 2023.

  2. Arctic Securities -

    Arctic opens new office in Switzerland

    Arctic has decided to establish an office in Switzerland – an important financial center with an increasing share of Norwegian investors, business founders and international capital.