Vanlige spørsmål om LEI (Legal Entity Identifier)

Hvordan anskaffer jeg LEI?

1. Arctic Securities AS vil kunne bistå med registrering av LEI-kode for enheter registrert i foretaksregisteret i Norge, Sverige og Danmark. Ved å fylle ut Skjemaet vil vi besørge registrering av LEI-kode via Bloomberg Finance L.P., en akkreditert LEI utsteder av The Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
2. Registreringsgebyr belastes ved registrering av LEI.
  • Registreringsgebyr: NOK 1049,00 (+ mva) (Gyldighet er 12 mnd.)
  • Fornyelsesgebyr: NOK 875,00 (+ mva)
  • For registrering av flere enn 10 enheter, kontakt leireg@arctic.com
Bestill nå

Hva er LEI?

LEI er en 20-sifret global identifikasjonskode, som brukes til å identifisere juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner. Dette er en del av EU’s tiltak for å fremme transparens i finansmarkedet.

Hvorfor trenger jeg LEI?

Europeisk lovgivning (Markets in Financial Instruments Directive and Regulation (MiFID II/MiFIR)) krever at alle juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner har LEI-kode (gjeldende fra 3. januar 2018). Juridiske enheter som inngår derivatkontrakter må ha LEI for å ivareta krav i henhold til European Market Infrastructure Regulation (EMIR) (gjeldende fra 1. november 2017).

Hvor lang tid tar det å få tildelt LEI?

LEI er normalt utstedt innen 48 timer fra søknadstidspunktet. Så snart LEI er utstedt, vil Arctic Securities AS informere om dette via kontaktdetaljer som er oppgitt ved LEI registrering.

Krever LEI vedlikehold?

Hver juridiske enhet er pliktig til å vedlikeholde sin LEI årlig for å verifisere at data er riktig. Arctic Securities AS kan bistå med fornyelse av LEI.

Hvordan vedlikeholder jeg LEI?

Dersom Arctic Securities AS bisto med den opprinnelige registreringen av LEI, eller et LEI er overført til Arctic fra en annen tjenesteleverandør, vil Arctic bistå med vedlikehold av LEI. Arctic vil varsle om utløpsdato 30 dager i forkant av at ditt LEI utløper.

Gjelder LEI kravet kun for enheter i EU?

LEI kravet som er basert på europeisk lovgivning (MiFID II/MiFIR og EMIR) påvirker også markedsaktører utenfor EU ved deltakelse i transaksjoner med EU-enheter. Andre globale myndigheter krever også markedsdeltakere å ha LEI.

Gjelder LEI kravet også for fysiske personer?

Fysiske personer kan ikke ha LEI. Andre rapporteringskrav gjelder for fysiske personer som deltar i finansielle transaksjoner.

Trenger hver juridisk enhet en LEI?

Hver juridisk enhet trenger LEI:
- Fond og underfond kan ikke dele en LEI
- Hvert underfond må ha sin egen LEI
- Et datterselskap kan ikke bruke samme LEI som morselskapet
- En filial som ikke er en individuell enhet kan bruke LEI til morselskapet
Arctic Securities AS kan bistå med fellesregistrering av LEI for dine enheter (mer enn 10 enheter).
LEI Søk
Dersom du er usikker på om du allerede har LEI, vil søk i The Global Legal Entity Identifier (LEI) Index gi deg informasjon om alle LEI som er utstedt per dags dato. https://www.gleif.org/en/lei/search/
For spørsmål relatert til LEI registrering, kontakt leireg@arctic.com