Trenger hver juridisk enhet en LEI?

Hver juridisk enhet trenger LEI:
- Fond og underfond kan ikke dele en LEI
- Hvert underfond må ha sin egen LEI
- Et datterselskap kan ikke bruke samme LEI som morselskapet
- En filial som ikke er en individuell enhet kan bruke LEI til morselskapet
Arctic Securities AS kan bistå med fellesregistrering av LEI for dine enheter (mer enn 10 enheter).
LEI Søk
Dersom du er usikker på om du allerede har LEI, vil søk i The Global Legal Entity Identifier (LEI) Index gi deg informasjon om alle LEI som er utstedt per dags dato. https://www.gleif.org/en/lei/search/
Bestill nå
Tilbake til forsiden