Som Business Manager i AAIM vil du være sentral i å videreutvikle selskapet innenfor et av Norges mest kompetente eiendomsmiljøer. Det overordnede ansvaret vil være å påse at fondene blir forvaltet i henhold til mandat og vedtekter. Selskapet samarbeider tett med andre selskaper i Arctic-gruppen, herunder prosjektfinansieringsteamet hos Corporate Finance i Arctic Securities AS, Arctic Real Estate Management AS og Arctic Capital AS. En kjerneoppgave i stillingen vil være å videreutvikle dette samarbeidet og følge opp tjenesteleveransene til AAIMs fond fra øvrige selskaper i Arctic-gruppen. Stillingen rapporterer til daglig leder.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være å arbeide med:

 • Verdsettelse av fondene
 • Oppfølging av eksisterende investeringer
 • Ansvar for rapportering og kommunikasjon med depotmottaker
 • Bistå med rapportering til investorer, styret og myndigheter
 • Bistå i forbindelse med utarbeidelse av presentasjonsmateriell og investordokumentasjon etc. 
 • Følge opp eiendomsforvaltning og forretningsførsel av fondene

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring fra eiendomssektoren er ikke et krav, men en fordel.
 • Høyere utdanning innen økonomi eller finans med gode resultater
 • God muntlig og skriftlig formulerings- og fremstillingsevne
 • Utadvendt og evne til å kunne jobbe selvstendig
 • Høy integritet
 • Gode excelferdigheter

 

Personlige egenskaper:

Vi er på jakt etter deg som er nysgjerrig og ønsker å utvikle deg i rollen. Du er selvstendig, men jobber samtidig godt i team. Du har en positiv innstilling, er ansvarsbevisst, analytisk, nøyaktig og strukturert. Videre må du være løsningsorientert og ha gode kommunikasjonsegenskaper. For den rette kandidaten vil det være gode muligheter for videre utvikling i et miljø med stor faglig bredde og høy kompetanse.

 

Hvorfor velge Arctic og denne muligheten?

 • En spennende stilling med et stort potensial i et hurtig voksende selskap
 • En rolle med stor grad av påvirkningskraft 
 • Godt inkluderende miljø internt og prestasjonskultur bygget på kompetanse og samarbeid
 • Støtte internt fra kollegaer med bred kompetanse innenfor forretningsområdet

Det tilbys konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø, og flotte og moderne lokaler i Oslo Sentrum. 

Søknader behandles fortløpende. Ta gjerne kontakt med Torgeir Grimsbø Persen på +4748403160 dersom du har noen spørsmål.

Søk her