Det är ingen hemlighet att den svenska fastighetsmarknaden gått urstarkt de senaste åren. Alla från privatpersoner till de allra största pensionsfonderna letar exponering mot fastigheter, något som traditionellt sett inneburit att man köper sin egen fastighet eller investerar    i något av de större noterade bolagen.

Nu utmanar Arctic Securities de traditionella modellerna. Arctic Securities grundades 2007 och är en ledande nordisk investmentbank, som specialiserat sig på Corporate Finance-transaktioner och rådgivning, mäkleri samt aktie- och kreditanalys. Arctic Securities har en global närvaro med stark lokal placing power och stort fokus på fastigheter.

  •  Fastigheter är vår största sektor och vi erbjuder nya sätt att få exponering mot fastigheter genom våra produkter, säger Daniel Andersson, chef för Real Estate Corporate

Arctics kunder utgörs av såväl etablerade fastighetsaktörer som mer finansiella investerare. I arbetet med att erbjuda dessa investerare möjlighet till fastighetsexponering samt erbjuda olika finansieringsformer ingår fyra delar i Arctics erbjudande:

  •  Equity Capital
  •  Debt Capital
  •  Syndikeringar
  •  M&A.

 – Vi har en mycket stark position där vi kombinerar lång erfarenhet och genuin expertis inom fastighetsmarknad och kapitalmarknad. Med den verktygslådan finns det många olika sätt att skapa mervärden åt våra investerare, säger Daniel. Vi är utpräglat opportunistiska. Om vi identifierar en transaktionsmöjlighet, så utgår vi från den specifika affären och skräddarsyr en transaktion som kan attrahera en viss typ av

Arctic Securities har drygt 200 anställda med kontor i Stockholm, Oslo, New York, Houston och Rio de Janeiro. I Sverige leds fastighetsteamet av Daniel Andersson, som för drygt ett år sedan lämnade tjänsten som transaktionschef på CBRE för att ansluta till Arctic Securities.

– Det är väldigt spännande att verka i en slimmad organisation som är uteslutande operativ och fokuserad på affären. Vi har både sektorspecialister (inom fastigheter) och produktspecialister (inom obligationer, kapitalresningar, syndikeringar etc) och kan därmed sätta vi hop det vassaste teamet utifrån varje projekts förutsättningar.

Hur ser framtiden ut för Arctic Securities?

– I dag är vi 25 personer på Stockholmskontoret varav tio fokuserar på fastigheter. Vi expanderar och kommer säkert att dubbla vår verksamhet inom något år.