Vilkår for bruk av tjenesten

Arctic Securities AS (“Arctic”) tilbyr som en engangstjeneste å bistå våre kunder med å anskaffe Legal Entity Identification (LEI) for å ivareta regulatoriske forpliktelser.
Arctic har inngått samarbeid med Bloomberg Finance L.P., en akkreditert utsteder av LEI fra The Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Arctic påtar seg ikke noe ansvar for tjenesten som tilbys av Bloomberg Finance L.P., eller for LEI utstedt av GLEIF.
Utstedelse av LEI er basert på informasjon fra tredjeparter. Arctic tar ikke ansvar for at slik informasjon er rett, presis, oppdatert eller at LEI-nummeret er det eneste som er utstedt for en bestemt juridisk enhet. Arctic forbeholder seg retten til å avslå LEI søknader.
Arctic forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle data innhentet og mottatt av Arctic i forbindelse med LEI registrering.
Arctic påtar seg ikke noe ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av bruk av denne tjenesten, eller ved bruk av utstedt LEI.
Arctic fraskriver seg alt ansvar for skade og tap som følge av feil på tekniske løsninger ved denne tjenesten eller på websiden: www.arctic.com
Arctic er ikke under noen omstendighet ansvarlig for vedlikehold og fornyelse av LEI etter at LEI er utdatert. Arctic tar heller ikke på seg ansvar med å fortsette med registrering av LEI. Arctic kan på ethvert tidspunkt overføre innholdet i denne tjenesten til en annen tjenestetilbyder.
Arctic er ikke under noen omstendighet ansvarlig for å oppdatere kunder om regulatoriske endringer relatert til LEI.
Denne tjenesten er regulert av norsk lov.