Uttak tjenestepensjon - juni 2020

Du taper på å starte uttak av tjenestepensjon hvis du mottar dagpenger NHO –15.06.2020

Mottakere av dagpenger bør være oppmerksomme på at dagpengene vil bli redusert hvis de samtidig starter uttak av tjenestepensjon.

– NHO mener regelverket må endres, og er i dialog med Arbeids- og sosialdepartementet om dette, sier avdelingsdirektør for pensjon og forsikring i NHO, Kristin Diserud Mildal.
Hun legger til at regelen synes å henge igjen fra før pensjonsreformen, og er ikke i tråd med intensjonen om fleksibelt uttak av alderspensjon.

– Uttak av pensjon fra folketrygden og privat AFP samtidig med mottak av dagpenger medfører ikke en slik samordning, og det er ingen grunn til at det skal være andre regler for tjenestepensjon.
NHO håper at en endring kommer på plass raskt, men lovendringer tar noe tid. Inntil videre bør derfor dagpengemottakere over 62 år informeres om konsekvensen av å starte tidlig uttak av tjenestepensjon.

– Personer som mottar dagpenger og som allerede har startet uttak av pensjon fra en tjenestepensjonsordning bør kontakte sin pensjonsleverandør for å sjekke muligheten for å stanse uttak av pensjonen, påpeker Kristin Diserud Mildal.

Uttak tjenestepensjon - juni 2020