UD med ny reiseAPP – Reiseklar

Her finner du mye nyttig informasjon til din reise.

Vi anbefaler at man alltid registrerer sin reise i reiseregistreringen.

Reiseklar kan lastes ned fra App Store og Google Play. Inntil appen har blitt lastet ned og tatt i bruk av et representativt antall brukere, vil den være tilgjengelig som en betaversjon.