Trygdeoppgjøret er nå på plass

NY G - blir kr 101 351

I dag ble trygdeoppgjøret avklart. Det er lagt til grunn i oppgjøret at lønnsveksten er 1,7 % - tilsvarende som for frontfagene.

Folketrygdens Grunnbeløp «G» øker fra kr 99 858 til kr 101 351 – økes med 1,5 % fra 1. mai 2020.

Økning i gjennomsnittlig «G» fra 2019 til 2020 er 2,01 %

Andre økninger:

• Alderspensjon under opptjening – altså vår pensjonsbeholdning hos NAV – øker med 1,5 % fra 1. mai – for 2020 2,01 %
• Alderspensjonen i folketrygden øker med 0,74 % fra 1. mai

Nytt grunnbeløp vil formelt blir satt i statsråd fredag 4. september.

Trygdeoppgjøret er nå på plass