Tilleggspensjon?

Nå kan også AFP-pensjonister i finanssektoren søke om tilleggspensjon. Se hva som skal til

Frifagbevegelse 20.01.2020

Ordningen med overgangstillegg for finansansatte er nå på plass. – Det var et av våre to viktige krav i streiken 2018, endelig er det på plass, sier Åse Blomkvist i LO Finans.
Overgangstillegget, som er navnet ordningen har fått, er skåret over samme lest som slitertillegget som ble avtalt mellom LO/NHO i fjor høst.
Tillegget vil utgjøre opptil cirka 14.500 kroner i året – og kan betales ut maksimalt i ti år.
Dette var ett av to viktige krav som vi streiket for i 2018. Mange ansatte i næringen har kommet til oss og takket for at vi tok kampen, og nå venter flere på veilederen slik at de kan søke om tillegget, sier Åse Blomkvist, leder i LO Finans, til HK-Nytt.

Haster å søke

Det er flere viktige forutsetninger for å få innvilget tilleggspensjonen. Det viktigste er at man allerede har fått innvilget AFP. 
I tillegg kan man kun søke når man er mellom 62–64 år. Nettopp fordi pensjonen er tiltenkt først og fremst dem som blir ufrivillig tidligpensjonister, eller dem som ikke har helse til å arbeide videre.
Du kan heller ikke hatt høyere årslønn enn cirka 580.000 (6G) i snitt de siste tre årene før uttak. Man kan heller ikke tjene mer enn omtrent 20.000 i året ved siden pensjon.
Dette er jo et tillegg som sikter seg mot sliterne. Derfor har vi disse grensene, forklarer Blomkvist.
Ordningen har tilbakevirkende kraft, den gjelder fra 1.1.2019. Men det haster noe for å få pengene for 2019 – søknad må sendes inn i løpet av mars.

Kortvarig ordning
Overgangstillegget blir ikke en langvarig ordning. Siste mulighet til å søke er allerede 31.12.2022.
Det er med andre ord bare fødselskullene fra 1955–1960 som kvalifiserer til ordningen.
Det er arbeidsgiverne i Finans Norge som både betaler for og administrerer ordningen. Man søker dermed arbeidsgiver for å få tillegget.

 

Tilleggspensjon?