Stadig flere over på innskuddspensjon

Bedriftene fortsetter å lukke sine ytelsesordninger og går over til innskuddsordninger. Innbetalingene til de private ytelsesordningene har falt 6 prosent det siste året. Innbetaling til innskuddspensjon utgjør nå om lag 70 prosent av de samlede innbetalingene til tjenestepensjon i privat sektor. Finans Norge - 15.11.2019

Innskuddspensjon er den mest vanlige pensjonsordningen for ansatte i privat sektor. Mange arbeidsskifter fører til en kraftig vekst i pensjonspenger fra gamle arbeidsforhold. Pensjonsleverandørene jobber nå iherdig med å få på plass en infrastruktur som kan sikre en smidig og sikker overgang til egen pensjonskonto.

Kraftig vekst i pensjonskapitalbevis

Innskuddspensjonen kan deles i to potter penger. Den ene er de aktive ordningene, den du har i nåværende jobb. Den andre er pensjonskapitalbevisene som er pengene etter innskuddsordningene du har hatt i tidligere jobber.

Kapitalen i de aktive innskuddsordningene utgjør til sammen 179 milliarder. Men på grunn av høy mobilitet i arbeidslivet i privat sektor, vokser pensjonskapitalbevisene kraftig. De er nå for første gang over 100 milliarder kroner. En sum som har vokst med 24 prosent bare hittil i år.

Skal inn på egen pensjonskonto

Det er disse pengene egen pensjonskonto i første omgang er ment å organisere bedre for den enkelte. Mange har fortsatt disse pengene samlet som små potter i flere ulike selskaper. Det gir en mindre effektiv og dyrere forvaltning enn at alle disse pengene samles ett sted. Planen er at man fra 1. januar 2021 automatisk skal få samlet disse pengene sammen med din aktive ordning hos nåværende arbeidsgiver, med mindre den enkelte selv ikke ønsker det.

Krever et godt system

For å få til denne store omleggingen, som egen pensjonskonto er, jobber nå bransjen aktivt med å skape en ny infrastruktur. Denne infrastrukturen skal håndtere alle transaksjonene mellom alle aktørene som vil få anledning til å forvalte pengene for kundene.

– Arbeidet med ny infrastruktur er allerede godt i gang. Det er omfattende endringer som må på plass, og det jobbes iherdig med stramme tidsplaner for å få på plass et godt system før egen pensjonskonto skal iverksettes, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv og pensjon i Finans Norge.

Markedet omfavner IPS

Innbetaling til individuell pensjon (IPS) fortsetter å øke. Dette er blitt en populær ordning der man får et fradrag i selvangivelsen før beregning av alminnelig inntekt, men må betale samme skattesats på hele utbetalingen når pengene kommer til utbetaling i pensjonisttilværelsen.

Det er innbetalt 713 millioner kroner hittil i år, som er en økning på 29 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Totalt har norske sparere satt av 2,8 milliarder kroner til pensjon via IPS i livsforsikringsselskapene. I tillegg kommer IPS innskudd hos alle andre aktører som kan tilby denne ordningen.

Stadig flere over på innskuddspensjon