Reiseråd - koronaviruset

Informasjon om reiseråd fra UD og koronaviruset UD - 28.02.2020

Hva skal til for at Utenriksdepartementet innfører et reiseråd, bør du la være å reise på ferie til utlandet på grunn av koronaviruset og hva bør nordmenn på reise i utlandet gjøre i forbindelse med koronaviruset? Utenriksdepartementet får mange spørsmål om dette. Nedenfor finner du en oversikt over nyttig informasjon og aktuelle spørsmål og svar om reiser og koronavirus.

Generell informasjon til reisende

Utenriksdepartementet følger situasjonen nøye.
Reisende bør følge med på informasjon og oppdateringer som fremkommer i media, og oppfordres også til å følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter i landet man reiser til.
Situasjonen kan endre seg raskt. Infrastruktur som buss, tog og flytrafikk kan bli rammet. Lokale myndigheter kan på kort varsel innføre reiserestriksjoner og andre tiltak som for eksempel karantene for reisende.
Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte. Norske myndigheter har ikke anledning til å påklage eller påvirke andre lands tiltak som iverksettes overfor reisende.
Det vil alltid være slik at den enkelte selv må vurdere behovet for å reise opp mot den rådende situasjonen der man skal oppholde seg.
I Norge er det Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvar for helsefaglige råd og -veiledning til reisende. Denne informasjonen finnes på FHIs hjemmesider.

Reiseråd og reiseinformasjon

UDs gjeldende reiseråd og reiseinformasjon er publisert på regjeringen.no.

Norske myndigheter gir reiseråd og reiseinformasjon for norske borgere. Det finnes to typer offisielle reiseråd: Utenriksdepartementets reiseråd
Norske helsemyndigheters helsefaglige reiseråd til reisende. Disse rådene publiseres på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Når gir UD reiseråd?

UD gir reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. Offisielle reiseråd gis og oppheves etter en konkret vurdering av den aktuelle situasjon.
Det har i noen tilfeller blitt utstedt reiseråd knyttet til situasjoner eller hendelser som har ført til bortfall av infrastruktur som er nødvendig for å opprettholde liv og helse, eller der en hendelse har svekket nasjonale myndigheters responsevne eller til å innestå for grunnleggende sikkerhet.
UDs reiseråd er ikke et pålegg eller en restriksjon. Reiseråd er kun råd. Norske myndigheter kan aldri garantere for at reiser eller opphold er trygge å gjennomføre. Den enkelte selv må ta ansvar for å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig og for de valg som gjøres ved opphold i utlandet. Den enkelte må selv ta nødvendige forholdsregler før og under reisen, blant annet sørge for å ha dekkende reiseforsikring, tilstrekkelige midler til reise og opphold, pass med tilstrekkelig gyldighetstid og visum der det er nødvendig.

Noen spørsmål og svar 

Hva er forskjellene på UD sine reiseråd og Folkehelseinstituttet sine helseråd?
Utenriksdepartementet gir reiseråd når sikkerhetsrisikoen tilsier at nordmenn ikke bør reise til et land eller område, ofte på grunn av krig eller omfattende uroligheter. I noen tilfeller kan det gis reiseråd når alvorlige situasjoner har ført til bortfall av infrastruktur som er nødvendig for å opprette liv og helse til befolkningen og tilreisende. Utenriksdepartementets reiseråd er ikke basert på smittefare. Det er Folkehelseinstituttet som har ansvaret for helsefaglige reiseråd.

Norske helsemyndighetre gir helsefaglige reiseråd til norske borgere. Disse rådene publiseres på helsemyndighetenes hjemmesider.

Kan norske myndigheter hente norske borgere ut av karantene i utlandet?
Utenlandske myndigheter kan på kort varsel innføre reiserestriksjoner og andre tiltak som for eksempel karantene for reisende. Norske myndigheter har ikke anledning til å påvirke andre lands tiltak for å hindre videre smitte, og kan derfor ikke hente norske borgere ut av karantene.

Vil norske myndigheter gi assistanse til norske borgere som sitter i karantene i utlandet?
UD har svært begrensede muligheter til å gi assistanse til norske borgere som settes i karantene i utlandet. Norske myndigheter har ikke anledning til å påvirke eller påklage andre lands tiltak de mener er nødvendige for å hindre videre smitte innenfor egne landegrenser.

Bør folk la være å reise på ferie til utlandet?
Det er vanskelig å forutse eventuell videre spredning av koronaviruset. Vi oppfordrer alle reisende til å følge med på situasjonen i det landet de har planlagt å reise til, følge med på nyheter og på UDs reiseinformasjon. Lokale myndigheter kan på kort varsel innføre reiserestriksjoner og andre tiltak som for eksempel karantene. Infrastruktur som buss bane og flytrafikk kan bli rammet. Det vil alltid være slik at den enkelte selv må vurdere behovet for å reise opp mot den rådende situasjonen der man skal oppholde seg.

Hva er deres beste råd til nordmenn på reise i utlandet?
Reisende bør følge med på informasjon og oppdateringer om Koronaviruset. Videre oppfordres norske borgere til å følge eventuelle råd og anvisninger fra lokale myndigheter i det landet man oppholder seg i. I tillegg bør nordmenn registrere seg på reiseregistrering.no, slik at vi kan nå deg med oppdateringer og informasjon, og alltid sørge for å ha gyldig reiseforsikring.

Hva er deres beste råd til nordmenn som er bosatt i utlandet?
Norske borgere bosatt i utlandet bør holde seg orientert om situasjonen i landet, og følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter. De bør også sørge for å ha nødvendig helseforsikring, samt registrere seg på reiseregistrering.no.

Er det innreiserestriksjoner til det landet jeg skal reise til?
Lokale myndigheter kan innføre reiserestriksjoner, og andre tiltak som for eksempel karantene. Man bør bør gjøre seg kjent med gjeldende innreisebestemmelser for det landet man skal reise til. Bestemmelsene kan endres på kort varsel, og vi anbefaler at man tar kontakt med landets myndigheter, for eksempel deres ambassade i Norge.

Må jeg sitte i karantene når jeg kommer tilbake til Norge?
I Norge er det helsemyndighetene som har ansvar for helsefaglige råd og veiledning til reisende. Denne informasjonen finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Reiseråd - koronaviruset