Pensjon

Digitalt førstevalg ved kommunikasjon – Du beholder all pensjonsopptjening

I statsråd ble det i dag besluttet ikrafttredelse av regler som innfører digitalt førstevalg og som opphever den såkalte 12-månedersregelen i innskuddspensjonsordninger.

Innføring av digitalt førstevalg innebærer at pensjonsleverandører og bedrifter kan sende informasjon til arbeidstakerne elektronisk, med mindre arbeidstakeren reserverer seg. Som en del av arbeidet med innføring av egen pensjonskonto vil departementet i forskrift fastsette en hjemmel for pensjonsleverandørene til å  innhente kontaktinformasjon om arbeidstakerne fra arbeidsgiver.

Kongen i statsråd har videre besluttet at lovendringer som opphever den såkalte 12-månedersregelen i innskuddspensjonsordninger, skal tre i kraft 1. januar 2021

Egen pensjonskonto
Det er ikke endelig besluttet om reglene om egen pensjonskonto vil tre i kraft fra 1. januar 2021.

Pensjon