Oppdaterte reiseråd 18 mai 20

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å hindre spredning av coronavirus fram til 1. januar.

Utenriksdepartementet opprettholder gjeldende reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet vil gjelde til 20. august.

De skriver blant annet:

«I denne situasjonen henger UDs reiseråd tett sammen med karantenebestemmelser og innreiserestriksjoner.

Men vi vil prøve å gjøre lettelser. Et første steg vil være at vi innen 15. juni vil se om det kan gjøres unntak fra reiserådet for reiser til de nordiske landene. Innen 20. juli vil det vurderes om det kan gjøres unntak for reise til enkelte andre nærliggende land i Europa. Denne vurderingen vil skje i samråd med helse- og justismyndighetene.»

Les mer på UD sine ssider her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Oppdaterte reiseråd 18 mai 20