Ny "G" per 1. mai 2021 er på plass

Årets trygdeoppgjør gir pensjonistene en høyere økning enn lønnsveksten i frontfagene.

I dag ble trygdeoppgjøret avklart. Årets trygdeoppgjør gir pensjonistene en høyere økning enn lønnsveksten i frontfagene.

Folketrygdens Grunnbeløp «G» øker fra kr 101 351 til kr 106 399 – økes med 4,98 % fra 1. mai 2021.

Andre økninger:

  • Alderspensjon under opptjening – altså vår pensjonsbeholdning hos NAV – øker med 4,98 % fra 1. mai
  • Alderspensjonen i folketrygden øker med 4,99 % fra 1. mai

Nytt grunnbeløp vil formelt blir satt i statsråd fredag 21. mai.

Ny "G" per 1. mai 2021 er på plass