Nå får deltidsarbeidere pensjon fra første krone

Rikslønnsnemnda har kommet med en overraskende avgjørelse. VG/NTB – 07.11.2019

Rikslønnssnemnda griper inn i den betenkte konflikten som utløste vårens sykehusstreik og gir deltidsansatte rett til pensjon fra første krone de tjener.

Rikslønnsnemnda ga torsdag ansatte i sykehusene rett til pensjonsopptjening også for dem som jobber under 20 prosent. Avgjørelsen feires som en viktig seier:

Dette var det store stridsspørsmålet under den tre uker lange sykehusstreiken i sommer, da over 800 ansatte i seks ulike helseforetak var tatt ut i streik.

– Våre medlemmer har kjempet hardt for rettferdighet og likebehandling. Denne avgjørelsen har enorm betydning for norsk arbeidsliv og viser at pensjon er en grunnleggende rettighet, sier leder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS-Spekter.

Kilder i LO sier de klyper seg i armen fordi det er meget sjeldent at rikslønnsnemnda griper inn i et lønnsoppgjør og streik på denne måten.

– Resultatet i nemnda er bedre enn vi hadde våget å tro på forhånd. Ikke minst at vi fikk rettet opp den store uretten det har vært at minst 4 000 ansatte med stillingsprosenter under 20 prosent ikke hadde pensjonsopptjening. Det får de nå. Mange er unge kvinner, og det vil bety mye for dem at de tjener opp pensjon for alt de jobber. For den enkelte betyr dette en bedre alderspensjon, men ikke minst også sikring ved uførhet og dødsfall, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug. 

Tvungen lønnsnemnd i bakgrunnen

LO utfordret også rikslønnsnemnda til å ta stilling til om regjeringens inngripen i streiken med tvungen lønnsnemnd var ulovlig, fordi det var YS som trappet opp streiken, som gjorde at liv og helse ble vurdert satt på spill: Altså at LOs medlemmer i streik ble rammet av en lønnsnemnd de ikke hadde bidratt til å utløse.

Nemnda har konkludert med at det er en sak som partene må finne ut av. LO vurderer hva de nå skal gjøre videre.

Rikslønnsnemndas flertall har altså kommet fram til at kravet om en oppheving av minstegrensen for pensjonsopptjening er rimelig.

– Tapet for den enkelte som innehar en stilling under 20-prosentgrensen, er potensielt stort. De negative konsekvensene av en nedre grense øker da også fra 1. januar 2020, når opptjening for alle år i jobb, settes i verk, heter det i kjennelsen fra nemnda.

– Rikslønnsnemndas flertall finner at ny tariffavtale mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og YS Spekter fastsettes slik at minstegrensen for å komme inn under tjenestepensjonsordningen oppheves, heter det.

Streiken i juni var en konflikt mellom Spekter på den ene siden og arbeidstagerorganisasjonene YS og LO på den andre. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) avsluttet streiken ved å ta i bruk tvungen lønnsnemnd.

Pensjon fra første krone

Fra YS var det medlemmer i Parat og Delta som var i streik, og også Parat er godt fornøyd med beslutningen fra rikslønnsnemnda.

Dette er en seier, først og fremst for alle våre medlemmer som har stått i en streik. Det er samtidig en seier for alle ansatte lavere stillingsprosenter og som når får pensjonsopptjening, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

Han understreker hvor viktig kampen for pensjon fra første krone er.

– Vi vil fortsatt jobbe for at alle skal få pensjon fra første krone. Rikslønnsnemndas kjennelse i dag gjør ikke denne saken mindre aktuell også for den øvrige del av norsk arbeidsliv som må få de samme pensjonsrettighetene, sier han.

Rikslønnsnemnda har også avgjort lønnsspørsmålet. Nå er det klart at ansatte får et lønnsoppgjør på 3,2 prosent, noe som er i tråd med årets frontfagsoppgjør.

PS: Pensjon fra første krone dreier seg ikke om den vanlige alderspensjonen i folketrygden, men obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Nå får deltidsarbeidere pensjon fra første krone