LO-kongressen vedtok i dag LO's pensjonspolitikk for de neste tre åra.

Utdrag fra artikkel I FriFagbevegelse 3. juni 2022

Dette mener LO må gjøres:

Avtalefestet sliterordning

Sliterordningen ble innført i 2018 og finansieres med en begrenset pott penger som kommer til å bli brukt opp. Ordningen må styrkes, mener LO.

Hva er «slitertillegget» i privat sektor?

Det er en avtale mellom partene i arbeidslivet som kom på plass i tariffoppgjøret i 2018.

De som kan søke er folk som har fått innvilget avtalefestet pensjon, er mellom 62–64 år når de vil ta ut slitertillegget, og har tjent mindre enn 720.000 kroner i gjennomsnitt de siste tre åra.

Tillegget er nå magert og utgjør rundt 3500 kroner i året, for folk født i 1957. Tillegget vil bli høyere ettersom pensjonsutbetalingene fra Folketrygden blir dårligere, og vil for eksempel være rundt 25.000 kroner i året for folk født i 1963.

 

Folketrygden

Her er forslag til hva LO mener bør utredes for å gi sliterne en bedre pensjon.

  •  Et fast tillegg i Folketrygden, basert på antall år du har jobbet, men uavhengig av hvor mye du har tjent.
  • Et annet alternativ er en ordning i Folketrygden som bygger på prinsippene i sliterordningen. (Les mer om sliterordningen nederst i saken.)
  • Det er også andre alternativer som bør utredes, mener LO.

Tjenestepensjon

  • LO vil at minstesatsen for tjenestepensjon økes til 4 prosent, i første omgang. Dagens minstesats er 2 prosent.
  • LO vil også utrede ordninger for slitere i både privat tjenestepensjon, og i offentlig tjenestepensjon.

 

Uføre

  • LO vil arbeide for en høyere alders- og uførepensjon til folk som blir delvis uføre underveis i yrkeslivet og som senere får økt sin uføregrad.
  • Uføres alderspensjon må skjermes mot levealdersjustering, fordi de på grunn av helsa ikke kan jobbe lengre. (Les mer om hva levealdersjustering er lenger ned i saken.)
  • Opptjening av alderspensjon for uføre må skje til de fyller 67 år. I dag er opptjeningen bare til de fyller 62 år.
  • Taket på samlet uføretrygd må fjernes.
  • Barnetilleggene for uføre må videreføres og økes.