Koronaviruset - Forsikringsdekninger

Vi mottar også mange generelle spørsmål knytte til forsikringer og korona. Nedenfor har vi tatt for oss noen av spørsmålene:

Reiseforsikring generelt:

For kunder som har reiseforsikring, viser vi til allerede oversendt informasjon. 

Personalforsikringer:

På generell basis kan vi si at personalforsikringene fanger det opp dersom man skulle bli syk med varig medisinsk invaliditet eller ervervsmessig uførhet (+ død), selv om det gjelder visse begrensninger.

Drift av hjemmekontor, stans i drift og smitteverntiltak

Når det gjelder kostnader som knytter seg til drift av hjemmekontor og smitteverntiltak, er dette noe som må bæres på egen kappe. Det samme gjelder inntektstap som følge av stans eller innskrenkinger i drift. Det finnes ingen forsikringer som fanger opp dette, særlig ikke nå som viruset er kjent. Skadeforsikringer forutsetter tradisjonelt en plutselig og uforutsett hendelse som følge av brann, vann, innbrudd og lignende fysiske forhold. Virksomhetens ansvar for omgivelsene oppfattes å være ivaretatt ved å følge anbefalingene fra myndighetene, håndvask etc.

Eventer/arrangementer

For arrangementer som avlyses pga. korona, vil det ikke være mulig å kjøpe forsikring, da denne risikoen nå oppfattes som så kjent at den ikke lenger er forsikringsbar.

Koronaviruset -  Forsikringsdekninger