Innskuddspensjon - februar 2019

Ingen endring av innskudd fra første krone

31. januar kom innstillingen fra Stortingets finanskomité til opposisjonens forslag om en lovendring som ville sikret at all innskuddspensjon skal beregne pensjonsinnskudd fra første krone.

Forslaget ble avvist av regjeringspartiene, og det blir dermed ingen endringer i denne omgangen.

Finanskomitéen har varslet at det kan bli nedsatt et partssammensatt utvalg som nok en gang skal vurdere saken.