Hvem utsetter alderspensjon (folketrygden)

De aller fleste har tatt ut alderspensjon når de fyller 67 år. Mest vanlig er det å utsette alderspensjonen blant personer med høy utdanning. Det er også de med høy utdanning som i størst grad kombinerer uttak av alderspensjon med arbeid etter 67 år. Forfatter: Aslak Hetland SSB

Endringene i pensjonsregelverket fra 2011 ga personer mulighet til å ta ut alderspensjon fra 62 år eller utsette uttaket helt til man fyller 75 år. Man kan velge å ta ut hele eller deler av alderspensjonen og uttak av alderspensjon kan fritt kombineres med arbeid.

Det er mest vanlig å starte uttak av alderspensjon enten ved 62 eller 67 år, men det er også noen som velger å utsette uttaket til etter fylte 67 år. Statistikk over alderspensjonister viser at 5 600 bosatte personer mellom 67 og 74 år sto uten alderspensjon i 2019.

Les mer her: https://bit.ly/3ePlivj

 

Hvem utsetter alderspensjon (folketrygden)