Helseforsikring - mai 2019

Helseministeren og helseforsikring – Det er et alvorlig sykdomstegn at 550.000 nordmenn helseforsikrer seg privat, sier helseminister Bent Høie til Dagsavisen 11. februar, med bilde på forsiden. Og videre – Hvis «alle» med jobb har privat helseforsikring kan det undergrave hele den norske helsetjenesten, advarer helseministeren.

Dette viser at han fortsatt har standpunktene fra valgkampen i 2013 i behold. Da var Bent Høie klar på at Høyres helsereform med fritt behandlingsvalg ville sørge for at det ikke lenger ville være marked for private helseforsikringer.
– Vår tanke er jo at systemet skal bli så godt at det ikke blir behov for dagens type helseforsikring. Høyres mål er at folk ikke skal trenge helseforsikring for å få nødvendig helsehjelp, sa han da til Dagens Næringsliv.

Slik gikk det ikke.

En helt komprimert opplisting av innholdet i dagens helseforsikringer (behandlingsforsikringer) ser slik ut, presentert av Gjensidige:

  • Utredning og behandling hos legespesialist eller ved privat sykehus innen 10 virkedager
  • Operasjon ved privat sykehus innen 10 virkedager
  • Etterkontroll i inntil 6 måneder etter behandling
  • Rehabilitering i inntil 3 måneder etter operasjon
  • Tilgang på legespesialist, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog m.fl

Når media omtaler helseforsikring mangler det sjelden vitnesbyrd fra forsikrede arbeidstakere av typen «Forsikringen reddet livet mitt». De medisinske fagmiljøene er imidlertid gjennomgående skeptiske til produktet.

F eks professor i sosialmedisin Steinar Westin ved NTNU som i VG mener utviklingen er urovekkende:

– Det er en rar utvikling i et land med et helsevesen som gir hjelp etter behov - ikke etter betalingsevne. Dette er ikke et etterspørsels-, men et tilbudsstyrt marked. Det er tydeligvis ikke vanskelig å skremme folk til å bruke penger på dette. Angst og usikkerhet kan fremme salg av slike forsikringer, mener Westin. Tilsvarende uttalelser kommer fra fagmiljøene ved universitetene i Oslo og Bergen, samt SINTEF.

Til Dagsavisen presiserer helseministeren: Private helseforsikringer er ikke god høyrepolitikk!

 – Nei, det er egentlig det stikk motsatte. Vi er veldig opptatt av at vi i Norge skal ta vare på den modellen der vi betaler for helsetjenester over skatteseddelen, der en betaler etter evne og får etter behov. For å ta vare på den modellen må vi ha valgfrihet i det offentlige og lave ventetider, sier Høie. Han mener dessuten at en del av selskapene som selger helseforsikringer forsøker å svartmale en solid offentlig helsetjeneste.

I dette har han selvsagt full støtte av en samlet opposisjon. Likevel fortsetter veksten i det private helseforsikringsmarkedet med full styrke, uavhengig av regjeringsfarge og helseministerens partitilhørighet.

Ref: Falkeblikk (Erling Falk)

Helseforsikring - mai 2019