Egen Pensjonsskonto 2021

Utredning av tjenestepensjon fra første krone og første dag

Finansdepartementet har i dag mottatt en utredning om:
- Sparing fra første krone i innskuddspensjonsordninger
- Medlemskap for ansatte under 20 år
- Medlemskap for ansatte arbeider under 20 prosent stilling

Dersom kostnaden skal være nøytral, er det beregnet at innskuddssatsen for obligatorisk tjenestepensjon må være 1,6 % fra første krone
Departementet sender rapporten på høringsrunde – Høringsfristen er satt til 21. mars 2021

Arctic kommenterer:

Det er sterke krefter i norsk næringsliv for at det skal etableres sparing fra første krone. Dersom det ikke foretas andre endringer i lovverket enn at det tilføyes, betyr dette at ansatte får samme sparesats for lønn inntil 1 G som de har mellom
1 G og 7,1 G.

Hva kan kostnaden bli? – i 100 % stilling (G = kr 101 351) per ansatt:

  • 2 % - kr 2 027
  • 3 % - kr 3 041
  • 4 % - kr 4 054
  • 5 % - kr 5 068
  • 6 % - kr 6 081
  • 7 % - kr 7 095

 Vi vil foreta eventuelle beregninger når den tid kommer.

ARctic Insurance 10.12.2020

Egen Pensjonsskonto 2021