Behandlingsavtaler - antall medlemmer øker

Finans Norge 19.11.2020 – utdrag

Ved utgangen av september i år har 637 268 nordmenn en behandlingsforsikring. Det er en økning på 5,6 prosent fra tilsvarende tid i fjor. Bruken av forsikringen øker også, og den største prosentvise økningen er i bruk av psykolog eller psykiater.

Siden starten av 2000-tallet har vi sett en stadig økning av antall personer med behandlingsforsikring i Norge. Med en økning i antall forsikrede, øker også bruken av forsikringen. Hittil i år er erstatningene totalt på 993 millioner kroner – opp 4 prosent fra i fjor. De aller fleste har behandlingsforsikring gjennom arbeidsgiver. Ved utgangen av tredje kvartal i år var 90 prosent forsikret gjennom arbeidsgiver eller forening.

 

Kollektiv avtaler                3 Q 2020               574 118 medlemmer      90 %

Individuelle avtaler          3 Q 2020                 63 150 medlemmer      10 %

 

– En viktig del av veksten handler nok om at det er et populært ansattegode, og at ansatte etterspør helseforsikring. I tillegg ønsker bedriftene å redusere sykefraværet, ved at ansatte raskt og enkelt kommer til behandling, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge. 

 

Mindre bruk av fysioterapi som følge av nedstenging

Det er behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor som blir mest brukt, etterfulgt av legespesialist og diagnostikk. Hittil i år er imidlertid bruken av fysioterapi/kiropraktikk redusert, som naturlig følge av at slik virksomhet ble stengt ned en periode i mars/april grunnet koronatiltak. 

 

Type behandling

1-3 Q 2019

1-3 Q 2020

Endring i prosent

Operasjoner

    9 813

  10 206

      +    4 %

Fysioterapi ol

126 483

112 356

-          11 %

Legespesialist

  91 388

  94 270

     +     3 %

Psykolog

   8 951

 11 907

     +   33 %

Andre

  10 421

  17 692

     +   69 %

 

 

Behandlingsavtaler - antall medlemmer øker