En av tre ønsker å jobbe til de er 70

FriFagbevegelse – 04.03.2020

Arbeidslysten blant seniorer øker. Hver tredje sier de vil jobbe til de er 70, og de som står i jobb er ikke mer slitne enn yngre, viser en ny undersøkelse.
Forskerne Katharina Herlofson og Tale Hellevik ved Oslo Met sier til Teknisk Ukeblad at det er interessant at funnene bryter med konklusjonen fra dybdeintervjuer med bedriftsledere fra ulike bransjer.

De to har studert data fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG), som omfatter mer enn 6.000 personer mellom 50 og 95 år.

Analyser av materialet viser at arbeidstakere mellom 67 og 75 i hovedtrekk fremstår som svært engasjerte. Mer enn 40 prosent av dem har arbeidsuker på over 40 timer.

Selv om flere seniorer vil stå i jobb, har halvparten likevel forlatt yrkeslivet når de er 65. 80 prosent er borte når de er 70, mens bare 10 prosent er igjen når de er 74.

Blant dem som jobber fra de er 67 til de er 74, er over en tredel selvstendig næringsdrivende. Forskerne konkluderer blant annet med at indre motivasjon er viktigere enn ytre omstendigheter for seniorene, og at det som gir motivasjon, er følelsen av å være ønsket.

En av tre ønsker å jobbe til de er 70