Invitasjon - Pensjonsseminar 11 mars 2020

Tema: Vi setter søkelyset på dagens markedssituasjon, og de forventede endringer som vil inntre om kort tid.

Dato:     11. mars
Tid:        08:30 – 10:30
Sted:     Arctic Insurance, Haakon VII’s gt. 5, 6 etg
Servering: Enkel frokost

Påmelding: siri.dale@arctic.com

Kl 09:00 Fredrik Løfsgaard, Arctic Insurance: 
Konkurransen i dagens innskuddsmarked er intens. Kundene kan oppnå kostnadsbesparelser som man tidligere aldri har opplevd. Imidlertid vil markedssituasjonen endre seg dramatisk etter 1. KV 2021. I dette overgangsvinduet er det derfor viktig for kunden å sikre seg gode langsiktige økonomiske betingelser på sine pensjonsavtaler. Vi setter søkelys på markedsutviklingen og gir innspill til hva man kan gjøre.

Kl 09:30 Helene Helvik, TietoEVRY og Fredrik Løfsgaard, Arctic Insurance:
Mange mener at kollektive pensjonsavtaler snart er en saga blott. Egen pensjonskonto
og individet tar over. En vesentlig brikke i denne utviklingen er de systemløsninger som nå er i ferd med å utvikles for framtidens pensjonsmarked. Er det sannsynlig at virksomhetens eierskap til de kollektive avtalene står for fall?

Invitasjon - Pensjonsseminar 11 mars 2020