Egen Pensjonskonto - februar 2019

Regjeringen har nå lagt frem forslag til Egen Pensjonskonto, en endring i regelverket rundt innskuddspensjon som gjør at medarbeiderne lettere kan samle opptjent pensjonskapital ett sted.

 Reglene går i korthet ut på følgende

  • Dersom ikke medarbeideren reserverer seg mot det, pensjonskapital fra tidligere arbeidsgivere bli overført til den pensjonskontoen medarbeideren har hos dagens arbeidsgiver.
  • Dette gjelder kun pensjonskapital fra innskuddspensjon eller egen pensjonssparing etter gamle regler
  • Den enkelte medarbeider kan selv velge en annen forvalter av sin pensjonsbeholdning enn den arbeidsgiveren har valgt.
  • Dersom man benytter arbeidsgivers leverandør, betaler arbeidsgiver for all administrasjon
  • Dersom man velger annen leverandør enn arbeidsgiver, betaler den ansatte for administrasjon.
  • Arbeidsgiver betaler forvaltningskostnad for den delen av kapitalen den ansatte har opparbeidet ser i dagens arbeidsforhold
  • Den ansatte betale forvaltning av tidligere opptjent pensjonskapital
  • Dersom den ansatte velger en annen leverandør enn den arbeidsgiver benytter, skal den ansatte betale forvaltningskostnadene på hele beløpet, men få en kompensasjon for den delen som er innbetalt av nåværende arbeidsgiver.

Dersom en medarbeider ikke ønsker at tidligere opptjent pensjonskapital skal overføres til arbeidsgivers pensjonsleverandør, kan man reservere seg. Dette har medarbeideren tre måneder på seg til å gjøre. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at den ansatte får informasjon om reservasjonsretten. Arbeidsgiver må også kunne dokumentere at slik informasjon er gitt.

Det er ikke besluttet når denne endringen vil bli satt i kraft, men det er et uttalt mål at egen pensjonskonto skal komme på plass i løpet av 2020.