I denne utgaven av Arctic Midt i Måneden ser vi på de økonomiske konsekvensene av krigen i Ukraina. Sammen med forvalterne fra renteteamet, Cathrine Foyn og Vegard Kjølhamar, tar Albert Collett oss gjennom energi- og råvarepriser, sentralbanker og renter, og hvordan krigen påvirker det nordiske kredittmarkedet. Videre ser vi på hvorfor rentefondene leverer god avkastning i et marked preget av geopolitisk uro og hva dette betyr fremover for deg som investor.

Webinaret ble spilt inn tirsdag 15.mars 2022.