Ledende børsindekser holdt det sterke sommermomentet til midten av august, før de falt tilbake og endte måneden i rødt. MSCI World Index falt -3,5% (NOK). Hovedindeksen på Oslo Børs, den nordiske VINX indeksen og amerikanske S&P 500 falt hhv -1,4% (NOK), -5,5% (NOK) og -4,2% (USD). 

Aksjer innen energi og materialer ledet an i Norden (MSCI Nordic i EUR), begge med en oppgang på 1,4%. Industri, kraft og syklisk konsum falt mest. Under rapportering av andre kvartal har mange selskaper levert god topplinjevekst, drevet av prisøkninger. Som følge av kostnadsinflasjon har resultatmarginene allikevel ofte vært flate, eller fallende.  

Inflasjonen fortsetter på høye nivåer. Konsumprisindeksene fra USA, Eurosonen og Norge viste økning på hhv 8,5%, 8,9% og 6,8% i juli, mens kjerneinflasjonen steg hhv 5,9%, 4,0% og 4,5%. Mens inflasjonen var noe svakere enn forventning i USA overrasket den på oppsiden i Norge og EU. Jerome Powell, sentralbanksjefen i USA, uttrykte i sin Jackson Hole-tale at Federal Reserve må ‘keep at it’ inntil jobben er gjort, fordi høy inflasjon over tid er skadelig. Med andre ord, at FED må fortsette å heve rentene til man ser at inflasjonen nærmer seg normalnivåer. Han pekte på et meget sterkt arbeidsmarked med kun 3,5% ledighet per august. BNP har falt to kvartaler på rad i USA, men ventes foreløpig å stige i andre halvår. Markedene reagerte negativt med S&P 500 ned over -3%, mens lange statsrenter spratt i været.  

Som følge av den vedvarende høye inflasjonen og sterke arbeidsmarkeder hevet en rekke sentralbanker styringsrentene i august. Norges Bank hevet renten med 50 bp til 1,75% etter høye inflasjonstall og et sterkt arbeidsmarked. Sentralbankene i England, Australia og New Zealand hevet alle rentene med 50 bp til hhv 1,75%, 1,85% og 3%. I USA og Eurosonen ventes sentralbankene nå å heve styringsrentene med 75 bp i september. 

Lange statsrenter steg markant i august. Amerikanske, tyske, norske og svenske tiårsrenter økte med hhv 54 bp, 72 bp, 56 bp og 52 bp til hhv 3,2%, 1,54%, 3,35% og 1,87%. Mens styringsrentene er ventet å øke mye neste 1-2 år, så er rentekurvene flate videre derfra.  

I Kina fortsetter koronapandemien og en gjeldstynget eiendomssektor å by på problemer. Flere makrotall har den siste tiden kommet inn under forventning med bla Caixins innkjøpssjefsindeks for industrien falt igjen under streken i august til 49,5. Myndighetene har gradvis ført en mer stimulerende politikk, med bla rentekutt og infrastrukturinvesteringer, uten enda å virke desperate.  

Med den spente geopolitiske situasjonen fortsetter energiprisene å være volatile. Det gir utslag i høyere strømkostnader for bedrifter og husholdninger. Naturgassprisen var opp 18% (EUR/mwh) i Europa etter å ha vært opp 60% på det meste. Oljeprisen var ned -11% (i USD/fat) i august. Kobber, aluminium og jernmalm var ned hhv -1%, -6% og -5%. Prisene for matråvarene hvete, ris og mais steg med hhv 1%, 4% og 8% i august. 

I kredittmarkedene var DNB Markets’ nordiske høyrenteindeks opp hele 2% i august, men er ned -1% hittil i år. Internasjonalt så vi europeiske og amerikanske investment grade-kredittspreader øke med 8-15 bp i august.