Hvor plasserer man pengene i en verden preget av stigende inflasjon, energimangel og økte renter? Er sentralbankene satt sjakk matt i jobben med inflasjonsstyringen?

I denne utgaven av Arctic Midt i Måneden har Albert Collett fått besøk av makroøkonom og strateg Ivar Strompdal. Sammen med renteforvalter Cathrine Foyn ser de på hvilke virkemidler myndigheten har og hvordan dette vil slå ut i en verden preget av råvaremangel. Videre ser de på hva dette vil bety for eiendomsmarkedet, og hvor man kan være tjent med å plassere pengene fremover.

Opptaket ble gjort 24. mai, og varer i 21 minutter.