De nordiske landene er alle små, åpne økonomier med et lite hjemmemarked som gir et eksportorientert næringsliv som konkurrerer med selskaper internasjonalt. Sterke politiske institusjoner gir stabile og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet. Vår nærhet til markedet gir god tilgang til og innsikt i selskapenes resultater, balanse, produksjon og ledelse.

Investeringsdirektør Albert Collett intervjuer to av forvalterne på det nordiske aksjeteamet vårt, Sindre Sørbye og Tore Mengshoel, om hvorfor de finner nettopp det nordiske aksjemarkedet spesielt interessant for en aktiv forvalter.

Opptaket ble spilt inn torsdag 7. april 2022