Logg inn

Logg inn på din portefølje hos Arctic. Du vil her ha tilgang til din Aksjesparekonto, IPS eller annen sparing du har hos Arctic Fund Management. IPS gir deg mulighet til å spare til egen pensjon med direkte skattefradrag allerede i år.


Ny kunde

Bli kunde hos Arctic Fund Management i dag og invester i noen av Norges aller beste fond.


Avkastning

Per 31. januar 2018For daglig oppdatert avkastning og øvrige andelsklasser, se "Performance all Funds" under våre fond.
Ulike andelsklasser indikerer investert beløp. Privatkunder er som regel investert i andelsklasse "A".


Langsiktig sparing

Skal du spare til noe langt frem i tid er aksjemarkedet et lurt sted å investere din sparepenger. Det vil svinge på kort sikt, men på lang sikt vil avkasningen til norske, nordiske og globale selskaper i sum gå opp i takt med uviklingen i samfunnet rundt oss. Om du sparer i en aksjesparekonto, i en IPS eller i enkeltfond er det uansett lurt å ta noe risiko. Sparer du til pensjon mener vi i Arctic at din private sparing bør være i aksjer. 


Aksjesparekonto - ASK

Aksjesparekonto er et tilbud for norske sparere som ble introdusert 1. september 2017. På Arctics aksjesparekonto får du en enkel løsning tilpasset folk flest. Her vil du kunne spare i Arctics aksjefond og hvis ønskelig, sett opp din familie for å få oversikt over hele familiens sparing på ett sted.


Individuell pensjonssparing - IPS

Individuell Pensjonssparing (IPS) gir deg som privatperson mulighet til å spare inntil kr 40 000,- i året- et godt og nødvendig tilskudd til din pensjon. Med ny og forbedret IPS vil du få fradrag i alminnelig inntekt for beløpet du sparer. Med en sats på 23 prosent vil du for skatteåret 2018 kunne få en reduksjon i skatt på inntil kr 9 400,-. IPS har 18-års grense og dine sparepenger vil kunne utbetales fra fylte 62 år - da over en periode på minimum 10 år.


Fond

Ønsker du enkeltstående fond utenfor aksjesparekonto eller IPS er dette også mulig. Våre rentefond kan være et godt alternativ til bankkonto.


Ord og uttrykk

Pensjon kan fremstå komplisert. Lurer du på hva ting betyr? Her har vi samlet noen ord og uttrykk som kan komme godt med.

Aksjesparekonto: En sparekonto hvor du kun har lov til å ha aksjer og aksjefond.
 
AFP: "Avtalefestet pensjon" er førtidspensjonspordning for de mellom 62 og 67. Ikke alle har AFP, som var ment som en ordning for spesielt arbeidskrevende yrker. 

Aksjer
: En aksje er en eierandel i et selskap. Så enkelt. Eier du en aksje er du en "aksjonær".

Aldersgrense
: Aksjesparekonto kan du ha fra du blir født. IPS får du ikke opprette før fylte 18 år. Med IPS kan du begynne å ta ut fra tidligst fylte 62 år.
 
Avkastning: Det du "tjener" på dine investeringer. Avkastningen kan være både negativ og positiv. Over tid forventer Finans Norge at årlig avkastning i aksjemarkedet er rundt 7,5%. 

Folketrygden
: Det staten sparer for deg. Hvert år innbetaler du 18,1 prosent av lønn begrenset opp til 7,1 G. I 2017 er dette tallet 120.328,- kr pr år.

Fond
: Et fond samler flere aksjer eller rentepapirer. Dette senker risikoen for å velge feil. Også er det noen som sitter å passer på pengene dine. Hele tiden.

G
: En "G" er ett grunnbeløp. G vedtas av Stortinget hvert år og utgjør en fastsatt sum som brukes som grunnlag for beregning av trygd og pensjon. Frem til mai 2018 er 1G kr 93 634,-

Innskuddspensjon: De aller fleste nordmenn som jobber i det private næringslivet har i dag "innskuddspensjon". Det betyr at din arbeidsgiver setter inn et innskudd av din lønn, gjerne mellom 2 og 7 prosent for de som tjener opp til ca 700 000. Din pensjon er summen av innskuddet og den avkastningen du har hatt på din pensjon. 

IPS: En forbedret Individuell pensjonsparing (IPS) gir alle nordmenn mulighet til å spare i en skattegunstig ordning. Nå kan du trekke fra det du sparer i IPS, opp til 40 000,- kr på din skattemelding. I kroner og øre er dette 9 600,- kr hvis du sparer maksbeløpet. Egentlig så betyr det at du får 24% avslag på din pensjonssparing. Og det kommer godt med. 

Obligasjon
: Andel av en gjeld hvor en som utsteder en obligasjon i praksis tar opp et lån hos de som kjøper opbligasjonen. Obligasjoner har ulik lengde og kan kjøpes og selges, gjerne da i et obligasjonsfond - også kjente som et rentefond.  

Pensjon
: Din pensjon er det samlede beløpet du får utbetalt hvert det året du velger å bli pensjonist. Du kan bli pensjonist fra du fyller 62 år, eller velge å jobbe til du blir 75 år. Din pensjon består av mange deler hvor mange må spare en del selv for å få en tilfredstillende pensjon når du blir eldre. 

Pensjonskapitalbevis:
Slutter du i en jobb kan enkelte få utbetalt et pensjonskapitalbevis, også kjent som en PKB. Denne viser hvor mye som er spart opp, og hvor mye som utbetales når du blir pensjonist. Du kan ha mange PKBer eller Fripoliser. Mange av disse har en utbetalingsperiode på 10år. 

Spareavtale
: Lur ordning slik at du sparer litt hver måned. 

Tjenestepensjon
: Dette er det din arbeidsgiver betaler inn til din pensjon. Tjenestepensjon kan være Innskuddspensjon, AFP, og fripoliser. 

Utbytte
: Andel av overskuddet til et selskap som betales ut til aksjonærene. 


Kontakt oss

Den enkleste måte å komme i kontakt med oss er via vår chatløsning på privat.arctic.com.
Det kan være vi er litt opptatt, men som regel svarer vi innen kort tid. 

Adresse:
Arctic Fund Management AS
P.O. Box 1833 Vika
NO-0123 Oslo
Norway

Telefon:
Phone: +47 21013100
Sales: +47 21013090
Support: +47 21013091
Mail:mail.afm@arctic.com