Arctic Fund Management, ved forvaltere Sindre Sørbye og Ole Dahl, deltar på samtlige av Nordnets investorkvelder i Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim. Sammen med Nordnets investeringsøkonom, Mads Johannesen, prates det om spennende investeringsmuligheter i Norden.

Norden består av små, åpne og fleksible økonomier lokalisert i et rolig hjørne av verden med et godt institusjonelt rammeverk, en godt kvalifisert arbeidsstyrke og solide statsfinanser. Med små hjemmemarkeder karakterisert av sofistikerte kunder har næringslivet i Norden gjennom høy innovasjonsproduktivitet, spesialisering og bruk av naturgitte konkurransefortrinn fostret mange selskaper med høy konkurransekraft i markedene hjemme og ute som har resultert i høy verdiskapning for aksjonærene.

En god og transparent governance har også bidratt til at aksjeavkastningen i mange tiår har vært i verdensklasse, og etter vår oppfatning er de nordiske økonomier godt posisjonert for fremtiden. En rekke nordiske selskaper har ledende globale nisjeposisjoner innenfor områder som fornybar og fossil energi, bærekraftige materialer og treforedling, havbruk og maritim industri, autonomitet og automatisering, bioteknologi, enzymer, «nye» medier og fintech.

Hva vi definerer som «ny» og «gammel» økonomi er imidlertid ikke nødvendigvis avgjørende for hvilke selskaper Arctic Nordic eier. I Arctic Nordic fokuserer vi på å finne veldrevne selskaper som er skrudd sammen fornuftig finansielt til en attraktiv pris. Vårt fokus er med andre ord på å finne selskaper med et best mulig forhold mellom «risk» og «reward». Vi tror at en langsiktig, indeksuavhengig tilnærming basert på egne analyser av selskaper i vårt nordiske hjemmemarked er et godt utgangspunkt for å generere høy avkastning.

Arctic Nordic Equities er et aksjefond som investerer i lønnsomme nordiske selskaper. Fondet forvaltes av Sindre Sørbye, Tore Mengshoel og Ole Dahl, som har vært et samlet investeringsteam siden de kom sammen hos Orkla ASA, senere Solsten, nå Arctic Fund Management. Sammen med analytiker Thomas Rasmussen er teamet ansvarlig for Arctic Norwegian Equities II og Arctic Nordic Equities. Sistnevnte ble startet i 2012 mens Arctic Norwegian Equities II ble startet i 2014..

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets avkastning avhenger av generell markedsutvikling, fondet risiko, kostnader og forvalters dyktighet. Avkastning i Arctic Nordic Equities kan i perioder være negativ.