Arctics Norden-fond, Arctic Nordic Equities har levert flere år med stabil og god avkastning. Forvaltet av Sindre Sørbye, Tore Mengshoel og Ole Dahl, hadde fondet et svært sterkt 2016 og har nå en årlig avkastning på 20,2 prosent siden oppstart i 2012. På vei inn i påsken 2017, har året så langt startet noe mer forsiktig med en avkastning på 2,6 prosent.   

«Arctic Nordic Equities er et fond som søker god avkastning til moderat risiko,» sier Ole Dahl. «Vi leter etter veldrevne selskaper med ledende markedsposisjoner og attraktive fremtidsutsikter. Når vi finner slike selskaper gjør vi egne dyptgående analyser. Deretter velger vi om vi vil investere – eller ikke,» sier Ole.

For en fond med en langsiktige investeringshorisont, er usikkerhet i markedet noe forvalterne på teamet opplever i perioder. I løpet av årets første tre måneder, er det norsk lakseoppdrett som har stått i fokus. Sektoren, som var en viktig bidragsyter til det positive resultatet i fjor, har så langt i 2017 hatt en negativ effekt på avkastningen.

"Et moderat prisfall og utsiktene til akselererende produksjonsvekst for laks har bidratt til fallende kurser. Vi tror at frykten for ytterligere prisfall kan vise seg noe overdrevet når man ser i relasjon til prisingen av selskapene,» forklarer Sindre Sørbye. «Vi ser vi at selskaper som Austevoll og Lerøy har flere ben å stå på innen fiskeri og sjømat. Dette er positivt når inntjeningen innen laks faller noe tilbake," sier forvalteren.

Fondets fokus på langsiktig verdiskapning og risiko medfører at teamet ser mindre på aksjer som beveger seg kun basert på økte overdreven optimisme eller andre tilsynelatende overdrevne reaksjoner. Dette kan gjøre at markedet i perioder kan gå høyere, uten at dette nødvendigvis påvirker de valg av selskaper som blir gjort.

"Markedet har de siste månedene vært gjenstand for en, i stor grad forventningsdrevet, kursstigning i selskaper som tjener godt i oppgangstider. Fondets fokus på langsiktig verdiskapning og risiko tar ikke høyde for slike bevegelser. Dette betyr at den siste tids bevegelser i en relativ kontekst har vært negativt i årets første kvartal," forklarer Tore Mengshoel.

På spørsmålet om dette kan virke litt kjedelig, ser forvalterne litt på hverandre. «Ja, det er få avgjørelser som tas uten at det ligger god argumentasjon bak. Du kan godt kalle det kjedelig, men det gjør oss samtidig trygge på de investeringene vi tar. Spesielt i perioder som nå, med noe mer usikkerhet om veien videre,» poengterer Sørbye.

 

>> Les mer om fondet Arctic Nordic Equities

>> Invester i Arctic Nordic Equities

 

Arctic Nordic Equities is an equity fund investing in successful Nordic companies . The fund is run by Sindre Sørbye, Tore Mengshoel and Ole Dahl, whom have a been part of the same investment team since coming together at Orkla Finans. The team is responsible for Arctic Norwegian Equities II and the Arctic Nordic Equities fund, in which the latter was started in 2012. 

Past performance in Arctic Nordic Equities is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may for this fund vary considerably within periods. 

Source: Arctic Fund Management as of April 12, 2017