Arctic Norwegian Value Creation investerer primært i selskaper vi vurderer å ha god evne til langsiktig verdiskapning. Kombinert med et disiplinert forhold til hvor mye av dette som allerede ligger i kursene har vi oppnådd en attraktiv verdistigning for både dette fondet og vårt nordiske fond, Arctic Nordic Equities.    

Arctic Norwegian Value Creation er det nye navnet på det norske aksjefondet som de siste 12 månedene har en avkastning på 19,5 prosent. Fondet, som gjennomgående har en bedre avkastning enn Oslo Børs siden oppstart i 2014, får nå nytt navn for bedre å reflektere fondets fokus.

Investering i norske selskaper gir mange muligheter innen olje, offshore, sjømat, eiendom og mer. Hvorvidt teamet investerer i helse, industri eller handel, ser de alltid etter kvalitetsselskaper som av ulike grunner er rimelig priset, men som har et godt potensial for fremtidig inntjening.

- Arctic Norwegian Value Creation investerer primært i selskaper vi vurderer å ha god evne til langsiktig verdiskapning, forklarer porteføljeforvalter Ole Dahl. Kombinert med et disiplinert forhold til hvor mye av dette som allerede ligger i kursene har vi oppnådd en attraktiv verdistigning for både dette fondet og vårt nordiske fond, Arctic Nordic Equities.    

"Norden" er også nøkkelordet for rentefondet Arctic Nordic Investment Grade. Ved å legge til nordisk i navnet, blir det mer tydelig det mandatet fondet har, og har hatt siden oppstaren i 2010.

I mange år har fondet aktivt benyttet det nordiske investeringsområdet for å oppnå positiv stabil inntjening for fondets investorer. I dag er fire av fondets topp ti investeringer for tiden i Danmark eller Sverige. Det nordiske obligasjonsmarkedet er blitt mer og mer integrert de siste 8 årene. Det gir gode investeringsmuligheter, et bredere spekter av sektorer og obligasjoner å investere i og dermed en mye bedre måte å diversifisere porteføljene.

- Denne investeringsstrategien er noe vi har gjort siden begynnelsen i 2010, og ved å legge til Norden i fondets navn vil dette bare være en avklaring av vår investeringsfilosofi for våre kunder, sier porteføljeforvalter Cathrine Foyn.

Alle Arctics tre rentefond er topprangerte i det norske markedet så langt i 2018,  da inkludert Arctic Nordic Investment Grade med sine investeringer over hele Norden.

Les mer om fondene eller ta kontakt med oss for eventuelle spørsmål du måtte ha med hensyn til navnendringene.

Invester i fondene:

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets avkastning avhenger av generell markedsutvikling, fondet risiko, kostnader og forvalters dyktighet. Avkastning kan i perioder være negativ.