Tidligere i måneden besøkte jeg ni selskaper i Helsinki. Slike turer er en god anledning til å bli kjent med nye selskaper som vi kan analysere nærmere, men ikke minst for å grave dypere i selskaper vi kjenner godt. Her i Norden har vi globalt ledende selskaper i flere sektorer. Det er både større og mindre selskaper i forskjellige deler av verdikjeden.

Vi synes det er nyttig å møte både kundene og konkurrentene til selskaper vi analyserer. Etter å ha møtt ledelsen i porteføljeselskapet Stora Enso, møtte jeg Huthamaki som anvender Storas produkter til foodserviceemballasje. Vi møtte også UPM, en konkurrent av Stora Enso. Selskapene syntes noe overrasket over hvor raskt tremasseprisene har steget i år, men mente samtidig at prisøkningen kunne relateres til økt etterspørsel og lav tilbudsvekst. Till tross for fallende etterspørsel etter avis- og trykkpapir, bidrar økt etterspørsel etter emballasje og mykpapir til at totalmarkedet vokser. Kinas stadig større betydning i markedet for høykvalitetsemballasje, papirmasse og resirkulert fiber er en utvikling Stora Enso kan kapitalisere på. Selskapet har nylig ferdigstilt et av verdens største anlegg for drikkevarekartong i landet, der produksjonen er tuftet på egne råvarer. Vi fikk også anledning til å diskutere Storas satsning på mikrofibrillær cellulose og lignin. Dette er høyteknologiske nisjer, der hjemlige Borregaard – et annet porteføljeselskap – har en ledende posisjon.

På turen møtte jeg også Consti Group, en av våre siste investeringer i Arctic Nordic Equities. Selskapet spesialiserer seg på renovasjon av boligblokker, hoteller, samt næringseiendom, der de tar alt fra fasader til rør og teknisk utstyr. Consti er markedsleder i sitt segment. Dette er en kapitallett virksomhet med god kontantgenerering. Sistnevnte gir mulighet til å drive oppkjøp av mindre aktører og betale utbytte.  Vi liker også at ledelsen eier mye aksjer. Jeg møtte både CEO og CFO i deres lokaler for å diskutere våre hypoteser, hvor våre tre viktigste fokusområder før møtet var: hvordan de tenker rundt oppkjøp, tilgangen til dyktige prosjektledere og konkurransesituasjonen til selskapet.

Siden oppkjøp skal være en viktig vekst- og verdidriver er strategien rundt å beholde nøkkelpersonell en viktig faktor framover. Gode tider i nybyggmarkedet gjør at det er mangel på dyktige prosjektledere. En reaksjon kan selvfølgelig være lønnsinflasjon, men for aksjonærer og andre interessenter kan konsekvensen av dårlig prosjektering være betydelig. Sist men ikke minst pratet vi om markedet og konkurransesituasjonen, dette ga ny innsikt i markedet og noen nye hypoteser vi skal følge med på. Consti har en god markedsposisjon og er posisjonert mot lønnsom vekst og har attraktiv verdivurdering.

Hvis du la merke til hvem som leverte heisen på ditt siste hotellbesøk eller rulletrappen på ditt lokale kjøpesenter, er sjansen stor for at dette var det finske industriselskapet KONE. Selskapet er en av verdens største leverandører av nettopp heiser og rulletrapper. KONE har de siste ti årene har de tatt markedsandeler i Europa og Nord-Amerika samtidig som de har blitt markedsleder i Kina og India.

2017 blir etter alt å dømme et år uten vekst i driftsresultatet, noe investorene ikke opplever ofte. Årsaken til dette er mindre salg og fallende priser på nye heiser i Kina. KONE opplever svært god vekst innenfor service og modernisering i Europa og Nord Amerika, noe som på sikt er en stor mulighet i Kina der servicemarkedet er underutviklet. På den andre siden er det betydelig usikkerhet i Kina og selskapet skal investere og gjøre store omlegginger på kort sikt. KONE er et kvalitetsselskap, men vi synes det for tiden er for høyt priset til å ta det inn i porteføljen.

Oppsummert ga turen oss bedre innsikt i en investering der vi har økt posisjonen i ettertid, noen nye problemstillinger å jobbe videre med, samt at jeg ble bedre kjent med flere selskaper som kanskje seiler opp som et investeringscase i framtiden. Vi analyserer både selskapene i porteføljen og potensielle investeringscase grundig og vurderer kvalitetene opp mot prisingen av selskapene. Dette skal bidra til positiv meravkastning for Arctic Nordic Equities også i fremtiden.

 

>> Les mer om fondet Arctic Nordic Equities

>> Invester i Arctic Nordic Equities

 

Arctic Nordic Equities is an equity fund investing in successful Nordic companies . The fund is run by Sindre Sørbye, Tore Mengshoel and Ole Dahl, whom have a been part of the same investment team since coming together at Orkla Finans. The team is responsible for Arctic Norwegian Equities II and the Arctic Nordic Equities fund, in which the latter was started in 2012. 

Past performance in Arctic Nordic Equities is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may for this fund vary considerably within periods.