For det første, eksponering mot den kinesiske konsumenten gir gode langsiktige vekstmuligheter, men sterke merkevarer og distribusjon er viktig.  Arctic Nordic Equities er posisjonert for dette gjennom investeringer i Carlsberg, Amer Sports, Pandora og Lerøy Seafood.  Carlsbergs Tuborg har en attraktiv posisjon blant unge kinesere. Amer Sports’ Arc’teryx har de senere år vokst kraftig i Kina delvis drevet at utrulling av egne butikker. Quemi Home Furnishing ønsker å videreutvikle Stressless som merkevare i Kina og med sine 850 butiker bedres distribusjonen.

For det annet, Kina er nok kommet for å bli. Kinesiske eiere kan videreutvikle oppkjøpte selskaper. Elkem ble i 2011 kjøpt fra Orkla av kinesiske BlueStar, og ble reintrodusert på Oslo Børs i år som et større og mer integrert konsern. Bildet av Kina som lavkostprodusent for salg i internasjonale markeder blir stadig mer nyansert. Hvis budet går gjennom, vil Ekornes’ fabrikk på Sykkylven i Norge produsere møbler for eksport til Kina. Den tradisjonelle angrepsvinkel har tidligere vært hvorvidt Ekornes’norske fabrikker vil være konkurransedyktig for salg til vestlige konsumenter, og om ikke fabrikkene burde blitt flyttet til land som Kina. Det er heller liten tvil om at BlueStar og Quemi vil suge til seg kunnskap om teknologi, produksjon og merkevarekompetanse fra de norske selskapene.

For det tredje, riktig kapitalstruktur bidrar til en høyere pris ved oppkjøp. Ekornes hadde inntil i fjor en unødvendig sterk balanse. Selskapet valgte den gang å dele ut NOK 19 per aksje i tillegg til det ordinære utbytte på NOK 6. Det er ikke sikkert budet hadde vært NOK 19 høyere i dag uten det ekstra utbyttet.

Ekornes har vært en del av porteføljen til Arctic Norwegian Equities 2 siden oppstart i 2014. Selskapets sterke markedsposisjoner, solide kontantstrøm, og høye direkte avkastning har bidratt til en solid avkastning. Siden fondets oppstart har selskapet delt ut NOK 39 i utbytter, mens budet er på NOK 139.  Vi har ennå ikke tatt stilling til budet.

>> Les mer om Arctic Nordic Equities
>> Invester i Arctic Nordic Equities


Arctic Nordic Equities er et aksjefond som investerer i lønnsomme nordiske selskaper. Fondet forvaltes av Sindre Sørbye, Tore Mengshoel og Ole Dahl, som har vært et samlet investeringsteam siden de kom sammen hos Orkla ASA, senere Solsten, nå Arctic Fund Management. Sammen med analytiker Thomas Rasmussen er teamet ansvarlig for Arctic Norwegian Equities II og Arctic Nordic Equities. Sistnevnte ble startet i 2012 mens Arctic Norwegian Equities II ble startet i 2014..

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondets avkastning avhenger av generell markedsutvikling, fondet risiko, kostnader og forvalters dyktighet. Avkastning i Arctic Nordic Equities kan i perioder være negativ. 

Arctic Nordic Equities har resultatbasert avgift med en lav kostnad for forvaltning av fondet, med tilhørende splitt av oppsiden ved prestasjoner over fondets indeks. Fondet er for tiden rangert blant de 3 beste fondene uansett tidsperiode av morningstar.no blant nordiske aksjefond. Alle avkastningstall er fratrukket kostnader.