De nordiske landene scorer høyt på internasjonale kåringer med sterk innovasjon, lite korrupsjon, lav politisk risiko og høy utnyttelse av teknologi. Det nordiske markedet består av små åpne økonomier som i stor grad påvirkes av aktiviteten hos våre handelspartnere.

Store økonomier som USA, Europa, Japan og Kina opplevde økende vekst i 2017, samtidig som framvoksende økonomier snudde til det bedre. Dette førte til at global vekst ble på ca. 3,6% i følge IMF, sterkeste vekst siden 2011, det spås videre at veksten vil fortsette i 2018. Viktige råvarer som olje og industrimetaller opplevde sterk prisutvikling.

Norden, og spesielt Sverige, har store industriselskaper som leverer til generell industri og råvareindustrier. De store industriselskapene i Sverige og Finland opplevde sterk vekst som følge av økt økonomisk aktivitet, og gruveindustrien begynte å investere igjen etter flere magre år. Markedet virker nå å tro på investeringer i ny kapasitet i årene som kommer, mens man i 2016 var tilbøyelig til å tro at etterspørselen kun var til utskifting av slitt ustyr.

Arctic Nordic Equities er blant annet investert i industriselskapet Valmet som leverer maskiner og utstyr til produksjon av bl.a. masse og papir. Prisene på masse har økt sterkt i 2017 og det forventes derfor at det vil investeres med i ny kapasitet framover. God økonomisk vekst øker etterspørselen etter trykkpapir og papiremballasje, noe som igjen driver investeringer. 

Oljeprisen gikk i 2017 fra 57 til 67 USD/fatet som følge av sterk etterspørselsvekst og lav produksjonsvekst.  Også i fjor steg AkerBP, inntil nylig fondets eneste oljeselskap, langt mer enn  sammenlignbare selskaper, blant annet som følge av god drift og verdiadderende oppkjøp. Kongsberg Gruppen -  en av fondets største investeringer – vil også kapitalisere på økt aktivitet innenfor energirelaterte industrier, samtidig som selskapets forsvarsvirksomhet opplever en kraftig vekst i ordrereserven  for sine «best in class»-produkter.

Investeringsavdelingen i Arctic Fund Management retter blikket ut i verden for å identifisere trender som påvirker de åpne økonomiene og de globale selskapene i våre hjemmemarked. Arctic Nordic Equities gir eksponering mot et lønnsomt nordisk næringsliv gjennom investeringer i et attraktivt marked som vi kjenner godt.

>> Les mer om Arctic Nordic Equities
>> Invester i Arctic Nordic Equities


Arctic Nordic Equities is an equity fund investing in
 successful Nordic companies . The fund is run by Sindre Sørbye, Tore Mengshoel and Ole Dahl, whom have a been part of the same investment team since coming together at Orkla ASA’s Investment Division. Along with analyst Thomas Rasmussen, the team is responsible for Arctic Norwegian Equities II and the Arctic Nordic Equities fund. The latter was started in 2012 while Arctic Norwegian Equities II was started in 2014. . 

Past performance in Arctic Nordic Equities is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative.