Arctic Return forvaltes av Philippe Sissener som tok over som hovedforvalter høsten 2016 - i en periode da fondet kun hadde to stjerner. Arctic Return investerer i sikre rentepapirer, og henter avkastning fra lån utstedt i Norge og Norden. Plasseringene til fondet kan være ned til noen uker og opp til noen år. Felles for dem alle er at Arctics forvaltere analyserer selskapene, og velger å plassere midler basert på den trygghet de har til ledelse og selskapets evne til å møte sine forpliktelser.  

«Dette er ikke fondet for de som søker ekstrem avkastning eller sparer til pensjon. Arctic Return leverer en jevn avkastning hvor våre investorer skal være trygge på sine penger. Fondet er et godt alternativ for både de som har et kortsiktig behov for en trygg plassering og for de som ønsker langsiktig sparing ettersom fondet søker lav volatilitet og høy likviditet,» sier Sissener.

Avkastningen er jevnt positivt og har siden en mandatendring i 2015 gitt en årlig avkastning på mellom 3,7 % – 4 %. Fondet har ulike «andelsklasser» basert på hvor mye midler som investeres. Det er fondets A-, B-, og I-klasse som har lengst historikk og som i mars 2018 blir tilgodesett med 5 stjerner.

Morningstars stjerner har etter hvert blitt et kjent fenomen innen rangering av ulike fond. Stjernene, som rangeres fra 1 til 5, deles ut basert på henholdsvis historisk avkastning siste 3, 5 og 10 år etter hvor lang historikk fondet har. 5 stjerner utdeles til de 10 prosent av fondene som står øverst på enhver tids gjeldende rangering. Arctic Return blir sammenlignet med 33 andre fond i kategorien «Korte Obligasjonsfond» og ligger i mars 2018 øverst på 3 og 5 års avkastning.

«Dette er gledelig og noe vi har sett frem imot,» sier forvalter Philippe Sissener før han avslutter, «men dette er i bunn og grunn kun et resultatet av god forvaltning fra hele Arctics renteteam. Grundig kredittarbeid gir solid og stabil avkastning, og det skal vi fortsette med,» sier Sissener.

Du kan investere i Arctic Return direkte med Arctic Fund Management, eller på din fondskonto hos DNB, Skandiabanken, Nordnet eller Nordea.

 Arctics Fixed Income Funds are managed by Trond Tømmerås, Philippe Sissener and Cathrine Foyn. The funds invest in Norwegian and Nordic bonds and the team works closely with Arctic's equity team in their credit analyzes of the individual companies. The Arctic Return Fund is ranked at the top of all highest yielding fund in the Norwegian market of all Norwegian short bond funds (Source: Morningstar January 10, 2018)

Historical returns in Arctic's Fixed Income funds are no guarantee for future returns. Future returns will depend, among other things, on market development, managerial skill, fund risk and management costs of the various share classes. The return may at times be negative as a result of price losses.