Hagar har en markedsandel på rundt 40 prosent innenfor dagligvarer på Island gjennom to kjeder, Hagkaup og Bonus. Dette er konsepter som minner om henholdsvis Meny og Kiwi her hjemme. Over tid har Hagar hatt høyere lønnsomhet enn både sine lokale konkurrenter og aktører i resten av Norden. Omsetningen per butikk er høy relativt til resten av Norden, og selskapet har en effektiv logistikk der man har stordriftsfordeler i forhold til sine islandske konkurrenter.

I år har imidlertid den amerikanske dagligvaregiganten Costco åpnet ett varehus utenfor Reykjavik. Åpningen har blitt betegnet som en stor suksess, og dette har bidratt til at Hagars aksjekurs har falt med nærmere 40 prosent de siste fire måneder.

Selv om vi tar den endrede markedssituasjonen alvorlig, tror vi at kursfallet er et bra «entry-point» for det kvalitetsselskapet vi fortsatt tror Hagar er. Ledelsen har historisk vist vilje og evne til å prioritere lønnsomhet fremfor vekst. Vi legger til grunn at Costco kan ta opp mot 10 prosent av markedet i «Stor-Reykjavik» og bidra til et noe lavere prisnivå på dagligvarer. Vi antar at Hagars fokus på kostnader vil motvirke dette, slik at marginene vil begynne å tikke oppover igjen neste år. Viktig fra vårt ståsted er også at Hagar har en sterk balanse. Selskapet er gjeldfritt og har dessuten en omfattende eiendomsportefølje der det er potensielle merverdier.

Arctic Nordic’s investeringstilnærming har over tid gitt god avkastning med forholdsvis lav risiko. Dette har man oppnådd ved å eie en relativt konsentrert, indeksuavhengig portefølje der investeringshorisonten i de fleste tilfeller har vært langsiktig. Hagar matcher godt på våre investeringskriterier. Hypotesen er at dette er et kvalitetsselskap som vil fortsette å skape betydelige verdier. Selskapet ser attraktivt priset ut, og ingen investeringsbanker utenfor Island «dekker» aksjen.

Arctic Nordic Equities var opp 2,5 prosent i september måned og er med det opp 12 prosent så langt i 2017. De siste 12 måneder har fondet en avkastning på rundt 19 prosent. 

>> Les mer om fondet Arctic Nordic Equities
>> Invester i Arctic Nordic Equities


Arctic Nordic Equities is an equity fund investing in
 successful Nordic companies . The fund is run by Sindre Sørbye, Tore Mengshoel and Ole Dahl, whom have a been part of the same investment team since coming together at Orkla ASA’s Investment Division. Along with analyst Thomas Rasmussen, the team is responsible for Arctic Norwegian Equities II and the Arctic Nordic Equities fund. The latter was started in 2012 while Arctic Norwegian Equities II was started in 2014. . 

Past performance in Arctic Nordic Equities is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative.