Et konsortium ledet av den kinesiske sportsutstyrsprodusenten ANTA Sports Products har lagt inn et bud på Arctic Nordic Equities’ nest største investering, Amer Sports, på EUR 40. Budet er anbefalt av styret og store finske aksjonærer har gitt forhåndsaksept på budet. I år er aksjen opp 68%, og Amer Sports er den største bidragsyteren til fondets avkastning siden oppstart i 2012. Budet gir noen refleksjoner.

For det første, kinesiske aktører fortsetter å kjøpe vestlige selskaper med sterke merkenavn som de kan legge inn i sitt eget distribusjonsnett. Det kinesiske markedet for sportsutstyr forventes å fortsette sin sterke vekst.  Kina vil arrangere vinter OL i 2022, noe som vil øke interessen for vintersport. Kineserne foretrekker vestlige merker, og Amer Sports har med kjente merker som Arcteryx, Salomon, Wilson og Atomic allerede en sterk posisjon i Kina. At Roger Federer spiller med Wilson tennisrackett og Marcel Hirscher kjører på Atomic ski demper neppe interessen for produktene. ANTA har hatt stor suksess med å overta vestlige merker som FILA og Descente. Selskapet følger således samme strategi som Qumei Funiture Group som tidligere i år kjøpte Ekornes.

For det annet, kinesiske kjøpere av nordiske selskaper bygger ofte videre på ledelsen i det oppkjøpte selskapet. Amer Sports vil bli operert som et selvstendig selskap med dagens ledelse og et eget styre. I Norge har oppkjøpene av Elkem og Ekornes ikke gitt noen dramatiske endringer hvordan selskapene er blitt drevet på.

For det tredje, sterke merkevarer er mer robust enn butikkjedene. Konsumentene er mindre lojale mot de tradisjonelle butikkjedene som møter hard konkurranse fra nettbaserte selskaper. Lojaliteten mot merkene er imidlertid sterkere, og de store utstyrsprodusentene spiller på flere alternativer som egne nettsider og konseptbutikker i tillegg til salg via tredjepart, som for eksempel sportsbutikker. XXL, som har vært i Arctic Norwegian Value Creation i hele år, og ble tatt inn i Arctic Nordic Equities etter kursfallet i sommer, har hatt en langt svakere kursutvikling.

For det fjerde, aksjer hvor ny ledelse har revitalisert selskaper med sterke markedsposisjoner, men for lav lønnsomhet, kan være glimrende langsiktige investeringer. Først sørger man for at kjernevirksomheten blir konkurransedyktig ved å tilpasse kostnadene, deretter legges forholdene til rette for langsiktig, bærekraftig vekst. Slike prosesser tar tid, men etter hvert får investorene belønning for sin tålmodighet.

For det femte, tilsynelatende klare oppkjøpskandidater blir ofte ikke kjøpt opp før et godt stykke ut i børsoppgangene. Amer Sports har hovedfokus på de ovennevnte merkene, men har også produkter innen treningsapparater, sportsinstrumenter og sykling. Selskapet har hatt en åpen eierstruktur og har således ligget åpen for oppsplitting uten at noe har skjedd før nå. En gjetning kan være at ANTA beholder de ovennevnte merker, mens partnerne (Private Equity investoren FountainVest, Anamered Investments, kontrollert av den kanadiske forretningsmannen Chip Wilson, og det kinesiske konglomeratet Tencent) overtar deler av ikke-kjernevirksomheten.  

 

  

Arctic Nordic Equities is research driven and truly index‐independent UCITS fund. The investment process focus on identifying companies which are considered to be value‐creating over time at a reasonable price. The portfolio is constructed by bottom up stock picking. There are no constraints regarding country or industry in the Nordic region, and the goal is to create the best portfolio possible at any time. The funds benchmark is VINX Index calculated in Norwegian kroner.

Past performance in the fund is no guarantee for future returns. Future returns depend on the market, fund manager skill, fund risk level, costs, among others. Performance in the fund may at times be negative and may vary within periods.